Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti helpottaa rekrytointia lastensuojeluun

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 1.10.2018 muuttaa kolmen sosiaalityöntekijän vakanssin virkanimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen tilapäisesti 1.1.2019 - 31.12.2019 väliselle ajalle. Lautakunta vahvisti nimikkeeksi erityissosiaaliohjaaja ja kelpoisuusvaatimukseksi sosionomi, YAMK. Päätös oli jatkoa aiemmalle päätökselle, joka koski vuotta 2018.

Muutoksella haluttiin helpottaa lastensuojelun työntekijöiden rekrytointia ja työtilannetta. Lastensuojelun avohuollossa on sosiaalityöntekijän virkoja, joita ei ole saatu täytettyä. Erityissosiaaliohjaajan tehtäviin sen sijaan on saatu kelpoisia työntekijöitä ja erityissosiaaliohjaajan tehtävä tukee hyvin lastensuojelun asiakastyötä. Vantaalla on hyviä kokemuksia erityissosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän työskentelystä parina.

Vaikka lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne on huomattavasti parantunut, on vaihtuvuus sosiaalityössä melko suurta. Päätöksellä halutaan turvata toiminnan jatkuvuus myös uusissa rekrytointitilanteissa.

Vuoden 2019 kokoukset

Lautakunta päätti pitää vuonna 2019 kokoukset maanantaisin 21.1., 25.2., 11.3., 15.4., 13.5., 10.6., 19.8., 16.9., 30.9., 4.11. ja 9.12. kello 17.00 alkaen.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter