Vantaan kotihoito palkittiin Vuoden turvallisuusteko -finaalissa

Vantaan kaupungin kotona asumisen tuen yksikkö palkittiin kolmen finalistin joukossa Vuoden turvallisuusteko 2018 -sarjassa.

Pääpalkinnon sai A-Studion Turvallisuustesti-ohjelma. Finalistit valitsi Finnish Security Awards -raati. Ehdokkaat palkittiin 10.10. järjestetyssä juhlassa Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä.

Vuoden turvallisuusteko-palkinto jaetaan henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on yllättänyt positiivisella turvallisuuteen liittyvällä päätöksellä tai teolla. Palkinto voidaan antaa myös epäitsekkäästä ja rohkeasta toiminnasta vaara- tai onnettomuustilanteessa. Vantaata ehdottivat palkinnon saajaksi Laurea ammattikorkeakoulun lehtorit Soili Martikainen ja Lilja Palo.

Opiskelijat ja lähihoitajat kehittivät yhdessä ikäihmisten turvallisuutta

Vantaan kaupungin kotona asumisen tuen yksikkö on uudenlaisen yhteiskehittämisen keinoin lisännyt kotona asuvien vanhusten ja heitä auttavien lähihoitajien turvallisuutta. Kehittämisyhteistyö toteutettiin kaupungin kotihoidon henkilökunnan ja Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kesken.

Käytännön työtä tekevät kotihoidon ammattilaiset kuvasivat arjen haasteita, joiden pohjalta opiskelijat Laurean lehtoreiden ohjaamina suunnittelivat turvallisuusiltapäivän ja siihen neljä työpajaa. Opiskelijat toivat mukaan erilaisia riskiperusteisia ja tutkittuun tietoon pohjautuvia menetelmiä ja saivat samalla kokemusta henkilökunnan turvallisuuskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kotihoidon työntekijät kuvasivat työpajoissa käytännön esimerkkitilanteita, sekä tekivät yhdessä opiskelijoiden ohjaamina työpajojen tehtäviä ja kehittivät niiden avulla käytännössä toimivia ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja. Yhteiskehittäminen on luonut uudenlaista osaamista kotihoidon työn kentälle.

− Suuri kiitos kunniamaininnastamme kuuluu henkilökunnallemme. He huolehtivat joka päivä käytännön työssään asiakkaidemme turvallisuudesta ja tukevat ikäihmisten hyvää elämää kotona, kiittää kotihoidon päällikkö Nina Ahola.

www.turvallisuus.com

www.finnishsecurityawards.fi

Julkaistu: 12.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter