Vantaan nuorisopalvelut sai tunnustuksen Nuorisotyö raiteilla -toiminnasta

Vantaan nuorisopalvelujen Nuorisotyö raiteilla -hanke ja hankkeen työpari saivat 12.10. tunnustuksen Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssilta. Allianssi myönsi Nuori toimija -tunnustuksen yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat poikkeuksellisen ansiokkaasti edistäneet nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta tai tehneet tuloksellista työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisotyö raiteilla -toimintaa toteutetaan yhteistyöverkostona raideliikenteen ja radanvarren eri toimijoiden kanssa. Hankkeen vetovastuu on Vantaalla, ja Vantaalla hankkeen työparina toimivat nuorisotyöntekijät Niina Koski ja Sauli Taipale.

Nuorisotyö raiteilla -toiminnassa nuorisotyöntekijät liikkuvat siellä, missä nuoretkin viettävät vapaa-aikaansa: raideliikenteessä ja radanvarren juna-asemilla ja asemien seuduilla, lentokentällä ja kauppakeskuksissa. Nuorisotyöntekijäparit seuraavat ja kartoittavat nuorten liikkeitä, keräävät tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä, ennalta ehkäisevät konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistävät turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäävät nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärtämistä. Liikkuvat nuorisotyöntekijät tavoittaa Facebookista ja Intragramista.

Nuorisotyötä on tehty tällä toimintamallilla lähes neljän vuoden ajan. Nuoria on kohdattu koko ajan kasvavassa määrin: ensimmäisen toimintavuoden aikana kohtaamisia nuorten kanssa oli 5 419, toisena toimintavuotena 11 555 ja kolmantena vuonna 14 646. Kasvussa näkyy toki muiden kuntien työmuotoon mukaan tulo sekä toiminnan tunnettavuuden kasvu.

─ Nuorisotyö raiteilla on ohjannut nuoria uusien palveluiden ja toimintojen pariin sekä tarjonnut yksilöllistä tukea tarpeen tullen. Hanke on tuottanut tietoa alakouluikäisten lisääntyneestä näkymisestä katukuvassa ja heihin liittyvistä lieveilmiöistä. Lisäksi on saatu tietoa nuorten liikkumisesta yöaikaan, nuorten trendeistä ajanviettotapojen ja -paikkojen suhteen sekä nuorten riskikäyttäytymisestä, kertoo hankepäällikkö Miia Siitonen.

Toiminnan toteutuksesta Vantaalla vastaava hankepäällikkö Miia Siitonen kiittää hankkeessa mukana olevia tahoja toiminnan mahdollistamisesta.

─ Hankkeen rahoittajalle (OKM) kuuluu oma erityinen kiitos työn mahdollistamisesta. Kiitos kuuluu myös lukuisille yhteistyökumppaneille, joita ovat muun muassa Liikennevirasto, VR Group Oyj, Helsingin seudun liikenne, lentoasemayhtiö Finavia Oyj, HKL, vartiointiliikkeet sekä Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Aseman Lapset ry ja Laurea AMK. Lisäksi PKS-tasoinen kaupunkien välinen hyvä kuntarajat ylittävä yhteistyö työmallin laajennuttua Espooseen ja Helsinkiin on ollut merkittävää.

Lue lisää tunnustuksesta Allianssin uutisesta
Lue lisää nuorisotyö raiteilla -toiminnasta

Julkaistu: 23.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter