Suuri sisäilmaoirekysely starttaa marraskuussa – kymmeniätuhansia vastauksia odotetaan

Vantaan kaikkien koulujen ja päiväkotien sekä Varian tilojen käyttäjille lähetetään 13.-28.11. kysely sisäilmaoireilusta. Kyselyyn pyydetään vastauksia 40 000 vantaalaiselta: huoltajilta, oppilailta, opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Kyselyn tavoitteena on saada kattava käsitys Vantaan eri tilojen sisäilmatilanteesta.

Vantaan strateginen tavoite on, että kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee. Sisäilmaoireita kartoittavan oirekyselyn avulla saadaan kokonaiskuva oiretilanteesta kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa. Kyselyssä tiedustellaan sisäympäristön olosuhteita ja oireita keväältä ja syksyltä 2018.

Jotta kyselyn tulokset olisivat luotettavia, vastaukset tarvitaan mahdollisimman kattavasti kaikilta käyttäjiltä. Siis myös niiltä perheiltä, joissa oireilua ei ole ollut. Tavoitteena on saada jokaisesta päiväkodista ja koulusta vähintään 70 prosenttia vastauksia. Tämä tarkoittaa, että vastauksia odotetaan vähintään 28 000 vastaajalta. Kysely lähetetään porrastetusti eri vastaajaryhmille 13.11. klo 10 alkaen ja vastausaikaa on jokaisella vastaajaryhmällä noin kaksi viikkoa.

-Panostamme nykyistä turvallisempien ja terveellisempien tilojen saamiseen kaupungissa. Jo tämän vuoden aikana olemme kirineet koulujen ja päiväkotien korjauksissa. Kattavan kuvan kerääminen oirekyselyn avulla on suuri panostus ja tärkeä lisä sisäilmatyössä. Sen avulla voimme saada lisätietoja sisäilmakorjausten kohdentamiseksi oikein, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Kyselyt lähetetään vaiheittain eri ryhmille. Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2019, jolloin myös tuloksista tiedotetaan.

Mukana ovat sivistystoimiala, sosiaali- ja terveystoimiala sekä tilakeskus. Kohderyhmänä ovat

  • alakoulujen oppilaiden huoltajat, yläkoulujen oppilaat
  • perusopetuksen henkilökunta, myös Vantin ja terveystoimen henkilöstö
  • päiväkotien lasten huoltajat ja henkilökunta
  • Varian opiskelijat ja henkilökunta.

Kyselyn toteuttaa Turun yliopiston SataKunta-hanke. SataKunta-hankkeeseen on tähän mennessä liittynyt mukaan noin 20 kuntaa, ja näiden osallistumisesta saatavaa aineistoa hyödynnetään hankkeeseen liittyvissä tieteellisissä tutkimuksissa. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallisesti toimintamalli terveiden ja turvallisten toimitilojen rakentamiseen ja ylläpitoon ja auttaa kuntia saavuttamaan valtioneuvoston ja ministeriöiden asettaman Terveet ja turvalliset tilat 2028 –kampanjan tavoitteet.

Lisätietoja Vantaan kaupungin oirekyselystä: vantaa.fi/oirekysely
Lisätietoja Turun yliopiston Satakunta-hankkeesta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/satakunta-hanke/Sivut/home.aspx

Julkaistu: 12.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter