Vantaa alentaa kasvihuonekaasupäästöjään siirtymällä uusiutuvaan dieseliin

Kaupunki siirtyy käyttämään dieselkäyttöisissä ajoneuvoissaan uusiutuvaa dieseliä, mikä alentaa tuntuvasti kaupungin ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä.

Alkuvaiheessa uusiutuvan dieselin käyttöön siirrytään raskaassa kuorma-autokalustossa. Käyttöä pyritään laajentamaan noin puoleen kaupungin käyttämästä dieselistä sitä mukaa kun polttoaineen saatavuus paranee. Muutoksella saadaan alennettua kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä lähes 770 000 hiilidioksidiekvivalenttikiloa vuodessa.

”Uusiutuvaan dieseliin siirtyminen on yksi nopea keino vähentää oman kalustomme kasvihuonekaasupäästöjä. Siirtymä ei vaadi kalustoinvestointeja, vaan polttoaine sopii olemassa olevaan dieselkalustoon sellaisenaan”, kertoo kaupungin varikonpäällikkö Kaj Weckström.

Polttoaine on Neste MY uusiutuvaa dieseliä, joka on valmistettu jätteistä ja tähteistä, ja jonka aiheuttamat elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Kaupunki pyrkii vähentämään ajoneuvojensa aiheuttamia päästöjä myös monin muin tavoin. Uusiutuvan dieselin lisäksi kaupunki pyrkii lisäämään muita vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja, kuten biokaasu- ja sähköautoja. Ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen on osa kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

Vantaan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Tiekartan toteutumiseksi tarvitaan merkittäviä vähennyksiä mm. energiantuotannon ja kulutuksen aiheuttamiin päästöihin, joista muodostuu valtaosa Vantaan hiilijalanjäljestä. Liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on runsas kolmannes. Liikenteen päästöjä saadaan alas edistämällä vähäpäästöistä teknologiaa.

Lisätietoja Vantaan ympäristötavoitteista

Julkaistu: 13.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter