MAL 2019 -suunnitelmaluonnos valtuuston käsittelyssä

Vantaan kaupunginvaltuusto päättää 28. tammikuuta kokouksessa Helsingin seudun liikenteen MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen lausunnosta. Suora lähetys kaupungintalolta on katsottavissa maanantaina kello 18 alkaen osoitteessa vantaakanava.fi.

MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019–2050. Suunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota maankäytön, asumisen ja liikenteen entistä tiiviimpään yhtäaikaiseen tarkasteluun, vaikutusten arviointiin ja laajaan sidosryhmien vuoropuheluun. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa, millä keinoilla asetetut tavoitteet maankäytön, asumisen, liikenteen ja päästövähennysten suhteen voidaan saavuttaa.

Suunnitelmassa tavoitellaan vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua. Tavoitteena on muun muassa, että liikenteen kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on pyytänyt lausuntoa suunnitelman luonnoksesta, ja sitä on käsitelty viime vuoden lopulla kaupungin lautakunnissa. Vantaan lausunnossa on otettu kantaa muun muassa suunnitelman pituuteen. Siinä esitetään, että MAL 2019 -sopimuksen sitovuus tulee pidentää kattamaan koko 2020-luku. Lisäksi kaupunki esittää Vantaan ratikkaa Mellunmäestä Tikkurilan kautta lentokentälle toteutettavaksi 2020-luvulla niin, että valtio sitoutuu omalta osaltaan hankkeen suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin.

Kaupungin lausunto kokonaisuudessaan sekä valtuuston kokouksen esityslista on luettavissa osoitteesta paatokset.vantaa.fi.

Suorat lähetykset ja ajankohtaista lisätietoa löytää Vantaa-kanavalta

MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen sisältöä ja kaupungin lausuntoa esitellään torstaina 24. tammikuuta valtuuston info-tilaisuudessa, joka alkaa kello 17. Tilaisuudessa selostetaan lisäksi hyvinvointiraportointia, jonka jälkeen pidetään kaupunginvaltuuston kyselytunti. Myös torstain infon voi katsoa suorana osoitteesta vantaakanava.fi.

Julkaistu: 23.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter