Sosiaali- ja terveyslautakunnassa vastaus selvityspyyntöön Pohjolakodin valvonnasta

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kokouksessaan 11.3.2019 vastauksen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön Pohjolakodin koulukodin valvonnan toteutumisesta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies määräsi tarkastuksen Pohjolakotiin 17.-18.4.2018. Tarkastuksen perusteella monet Pohjolakodissa havaitut käytännöt olivat lainvastaisia, epäasiallisia ja sijoitettuja lapsia nöyryyttäviä ja alistavia. Vantaalta on ollut neljä lasta sijoitettuna tarkastuksen aikaan Pohjolakodissa. Apulaisoikeusasiamies pyysi sijoittajakunnilta selvityksen esiin tulleista epäkohdista. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala antoi selvityksen 24.9.2018.

Apulaisoikeusasiamies teki selvityksen perusteella päätöksen 17.12.2018 ja nosti esiin sosiaalityöntekijöiden liian suuren asiakasmäärän, laitosten rajoitustoimenpiteiden valvonnan puutteellisuuden ja riittävistä henkilöstöresursseista huolehtimisen. Vantaalta on pyydetty selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi.

Vantaa on kehittänyt ja lisännyt lasten sijaishuollon valvontaa. Kaupunki on perustanut kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa laitoshuoltoon. Lapsikohtaiseen valvontaan on tehty uusi ohjeistus. Valvonnan sisältöä on tarkennettu ja vakioitu mm. lomakkeistoa uusimalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään lapsen kuulemiseen. Yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä on esityslistan liitteenä.

Lisäksi lautakunta kuulee kokouksessaan mm. tilannekatsaukset vanhusten tehostetun palveluasumisen valvonnasta ja lastensuojelun kehittämistoimenpiteistä.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 7.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter