Korson päiväkoti

Teknisessä lautakunnassa Rajakylän ja Korson korvaavat päiväkodit

Lautakunta päätti tiistain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Rajakylän ja Korson korvaavien päiväkotien lisäämistä 2019 investointiohjelmaan. Päiväkotihankkeiden lisämäärärahaesitys tehdään kevään 2019 aikana, kun syntyvät kustannukset ovat lopullisesti tarkentuneet.

Rajakylän pienimmässä ja Korson päiväkodeissa on koettu sisäympäristöongelmia ja toiminta on lopetettu niissä 2018 loppuvuodesta. Tilakeskuksen arvion mukaan rakennusten korjaaminen ei ole teknisesti järkevää. Kumpikin rakennus on valmistunut 80-luvulla. Päiväkotien korvaamiseksi on laadittu hankesuunnitelmat loppuvuonna 2018. Aikataulusyistä kilpailutus kohteista on jo suoritettu.

Rajakylän korvaava 2-ryhmäinen päiväkotirakennus sijoittuu samalle tontille kuin entinen ja se vastaa kooltaan purettavaa päiväkotirakennusta ollen laajuudeltaan noin 300 brm2. Vuokra-aika on 30.8.2024 asti ja optio 2 vuotta. Saatujen tarjousten perusteella päiväkodin vuokra- ja ylläpitokustannukset ovat 2019 noin 75 000 euroa vuodessa ja jatkovuosien vuokra- ja ylläpitokustannus 175 000 euroa. Vanhan päiväkodin purkamisesta saatu tarjoushinta on 59 000 euroa.

Korson korvaava 3-ryhmäinen päiväkoti puolestaan sijoittuu nykyisen Ankkalammen päiväkodin tontille. Sen vuokra-aika on 30.8.2029 asti + optio 5 vuotta. Päiväkodin vuokra- ja ylläpitokustannukset ovat 2019 noin 83 000 euroa vuodessa ja jatkovuosien vuokra- ja ylläpitokustannus noin 200 000 euroa.

Päiväkotien vuokrakustannukset sisältävät tilavuokran lisäksi perustamisen ja pihaan liittyvien töiden kustannukset. Tarpeet hankkeille syntyivät 2018 niin myöhään, että hankkeita ei ole voitu huomioida investointiohjelmassa eikä syntyviä kustannuksia ole pystytty ottamaan huomioon laadittaessa 2019 käyttötalousbudjettia, asia 7.

Lautakunta päätti myös valita Korson päiväkodin toimittajaksi Parmaco Oy:n, ehdolla että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät hankkeen lisäämisen 2019 investointiohjelmaan ja perusteet käyttötalouden lisämäärärahasta, asia 8.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaukset 2018, asia 5
merkitä tiedoksi merkittävien toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeiden raportit vuodelta 2018, asia 6.

Kaikki asiat hyväksyttiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi 

Julkaistu: 12.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter