Esiopetuksen ja lukion robotiikkayhteistyö laajenee

Kaikki Vantaan esiopetuksessa olevat lapset saavat kokemuksia leikillisestä ohjelmoinnista ja robotiikasta. Myös kaikissa Vantaan lukioissa opiskellaan robotiikkaa rakentamalla omia robottiprojekteja peruskurssilla. Uutta on se, että lukiolaiset ja esiopetuksen lapset oppivat robotiikasta tutkimalla yhdessä.

Esiopetuksen ja lukioiden yhteistyö käynnistettiin keväällä 2018 ja nyt tarkoituksena on vakiinnuttaa yhteisoppiminen osaksi kaikkien lukioiden kurssitarjontaa. Kevään 2019 aikana reaaliaineiden lukiokursseja pyritään yhdistämään robotiikan tuokioihin. Näissä tuokiossa lukion kehityspsykologian kurssilaiset tutkivat lasten ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvän käsitteellisen ajattelun kehittymistä.

Tavoitteena on, että sekä Vantaan esiopetuksessa että lukioissa lisätään robotiikan opetustarjontaa. Robottien suunnittelu, kokoaminen ja käyttö valmistavat nuoria tulevaisuuden työelämään. Lukiolaiset pääsevät tekemään vaativampia projekteja Robotiikka tulevaisuudessa –kurssilla, jota pilotoidaan Vantaan lukioissa tänä lukuvuonna.

- Haluamme osoittaa, että kaikki voivat oppia robotiikasta. Yhteistyöllä rakennetaan luottamusta omiin teknologisiin taitoihin. Arjen teknologian takana on aina ihminen, joka tuottaa tekniset ratkaisut, pohtii lukiokoulutuksen projektisuunnittelija Laura Lindfors.

Yhteistyö on osoittautunut niin oppijoillekin kuin opettajillekin oivalliseksi tavaksi oppia ymmärtämään ohjelmoinnin ja robotiikan maailmaa. -Lukiolaiset pääsevät toimimaan robotiikan asiantuntijoina, joka kasvattaa nuorten teknologista pystyydentunnetta, Laura Lindfors jatkaa.

- Esiopetuksen ja lukion robotiikan rohkea yhteistyö avartaa lasten ja nuorten kokemuksia robotiikasta. Lasten ennakkoluulottomat kysymykset haastavat lukiolaisten ajatuksia, toteaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Päivi Leppänen.

Lue lisää blogista Ohjelmointi Vantaalla: "Voiko robotti olla värikäs?"

Julkaistu: 15.3.2019 
(muokattu: )