Osuus Kuninkaantiestä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä tien heikon kunnon vuoksi

Kuninkaantie Ylästössä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä noin 300 metrin matkalta Kirkkokalliontien ja Hommaksentien välisellä alueella. Lisäksi läpiajoliikenne Kuninkaantiellä Viinikkalantien ja Hommaksentien välisellä alueella katkaistaan. Tontille ajo ja huoltoajo kyseisellä tieosuudella on sallittu normaaliin tapaan. Tie suljetaan maaliskuun loppuun mennessä, ja sulusta tiedotetaan maastokyltein.

Tie joudutaan katkaisemaan, sillä tien rakenteet ovat vaurioituneet. Maa tien alla on siirtynyt läheistä Vantaanjokea kohden, mikä on aiheuttanut tien rakenteen murtumaa. Tien pahimmin vaurioitunut osa katkaistaan varotoimenpiteenä, ja tien vähemmän vaurioituneella osalla rajoitetaan ajoa suurempien vaurioiden synnyn minimoimiseksi.

Hommaksentiellä on ollut kukkalaatikkoinakin toimineita ajohidasteita, jotka poistetaan Kuninkaantien katkaisun ajaksi. Ajoesteet on poistettava, sillä raskaita ajoneuvoja vaativa huolto- ja pelastusliikenne Kuninkaantien länsipään kiinteistöön on ohjattava Hommaksentien kautta. Ajoesteet palautetaan tielle, kun Kuninkaantien kunnostus on saatu päätökseen.

Tarkemmat suunnitelmat tien kunnostuksesta ja sen aloituksen aikataulusta tehdään kevään aikana. Tien korjaus kestää arviolta vuoden 2019 loppuun asti.

Julkaistu: 15.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter