Opetuslautakunta päätti lisäyksestä esiopetuspaikkoihin, erityisesti kielirikasteiseen esiopetukseen

Opetuslautakunta vahvisti kokouksessaan 18.3. suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodelle 2019-2020.

Opetuslautakunta hyväksyi joulukuun 2018 kokouksessaan 121 esiopetuksen järjestämispaikkaa ensi lukuvuodeksi. Esiopetuksen ilmoittautumisajan jälkeen hyväksytyistä paikoista 116 järjestämispaikkaan muodostui lakivelvoitteiden ja Vantaan esiopetuksen periaatteiden mukainen esiopetusryhmä tai -ryhmiä. Näiden esiopetuksen järjestämispaikkojen lisäksi opetuslautakunta vahvisti 18.3. kokouksessaan, että esiopetusta järjestetään kunnallisissa Laajavuoren, Kukinpolun, Kämmekkäpuiston, Aisakellon, Kannuskujan, Keihäspuiston ja Kimokujan päiväkodeissa sekä ruotsin kielikylpyesiopetusta tarjoavassa yksityisessä Folkhälsan Lyckoslanten päiväkodissa. Tällöin esiopetuksen järjestämispaikkoja on lukuvuonna 2019−2020 yhteensä 124, kun niitä lukuvuonna 2018−2019 on 119.

Opetuslautakunnan vahvistamista esiopetuksen järjestämispaikoista 36:ssä järjestetään englannin kielirikasteista esiopetusta, kahdessa laajamittaista kaksikielistä esiopetusta (suomi-englanti) ja kahdessa ruotsin kielikylpyesiopetusta. Lukuvuonna 2018−2019 kielirikasteista esiopetusta on järjestetty kahdeksassa esiopetuksen järjestämispaikassa.

Lautakunta päätti suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmääristä lukuvuodelle 2019−2020 esityksen mukaisesti ja lisäsi päätökseen, että lisäksi erityisissä väistötilaratkaisuissa aluepäällikkö voi tarvittaessa ylittää oppilasmäärän enintään 10 %:lla.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti muutoksen Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2019 alkaen 5. ja 6. luokkien oppilaanohjaukseen. Viides- ja kuudesluokkalaisten oppilaanohjaus järjestetään uudessa mallissa oman luokan opettajan ja yläkoulun kummioppilaanohjaajan yhteistyönä. Kun oppilaanohjaus on erikseen suunniteltu ohjauskokonaisuus, sillä autetaan oppilaita tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa aiempaa paremmin. Lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluu työelämässä tarvittavien taitojen käsittely.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti Ylästön ja Aurinkokiven koulujen muuttamista 1.−9. luokkien yhtenäiskouluiksi 1.8.2019 alkaen. Kouluihin valmistuvien laajennusosien myötä nykyisen Vantaankosken yläkoulun oppilaat siirtyvät opiskelemaan Ylästön ja Aurinkokiven kouluihin, joissa nykyisellään on vain alaluokat. Samassa yhteydessä päätettiin Vantaankosken koulun lakkauttamisesta. Kahden koulun laajeneminen yhtenäiskouluiksi parantaa koulupalveluiden saavutettavuutta sekä ylästöläisten että kivistöläisten kannalta.

Lautakunta hyväksyi Askiston koulun tarveselvitys-hankesuunnitelman. Askiston kouluun suunnitellaan tilamuutoksia ja kunnostustöitä mm. märkätiloissa, opetustiloissa, keittiössä ja ruokasalissa. Muutos- ja kunnostustöiden yhteydessä oppimisympäristöt uudistetaan nykyistä opetussuunnitelmaa ja pedagogiikka tukeviksi, muunneltaviksi opetustiloiksi.

Lautakunta sai tiedoksi valtion myöntämän erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Avustus on suuruudeltaan 545 000 euroa tälle ja ensi vuodelle. Avustus kohdennetaan muun muassa esi- ja alkuopetuksen yhteisiin ”tsemppariopettajiin” ja 5-7 luokkien nivelvaiheeseen. Kokeilulla pyritään kehittämään uusia toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tsemppariopettajat työskentelevät esi- ja alkuopetuksen sekä yläkouluun siirtymävaiheessa. Tsemppariopettajat ovat resurssiopettajia eli heillä ei ole omaa ryhmää/luokkaa. Kahdeksan tsemppariopettajaa aloittaa keväällä ja elokuussa 2019.

Lautakunta sai tiedoksi varhaiskasvatuksen arvot ja vision.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 18.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter