Vantaan vuoden 2018 tilinpäätös kaupunginhallituksen käsittelyssä

Kaupunginhallitus kokoontuu jälleen maanantaina 25. päivä maaliskuuta käsittelemään Vantaan keskeisiä asioita. Kello 17 alkavan kokouksen esityslistalla on muun muassa viime vuoden tilinpäätös.

Vantaan kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos oli positiivinen jääden 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vaikka tilikauden tulos heikkeni 36,5 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna, oli tilikauden ylijäämä erikoiserien jälkeen 5,2 miljoonaa euroa. Näin ollen kaupunginjohtajan esityksen mukaan ei lisätoimenpiteitä talouden tasapainottamiseen tarvita. Samalla kokouksessa esitetään tilinpäätöksen allekirjoittamista ja ohjaamista tilintarkastajien ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tilinpäätökseen liittyvään esitykseen sekä kokouksen muihin aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Muita asioita esityslistalla:

  • Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2018
  • Valmisteluohjeet uuden Vantaan toimielinrakenteeseen 1.1.2020-31.5.2021
  • Täydennys erityisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
  • Kaksikielisyysohjelman työryhmän raportti 2018
Julkaistu: 22.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter