Rajakylän ja Korson päiväkotien korvaaminen

Rajakylän ja Korson päiväkodeissa on koettu sisäympäristöongelmia ja toiminta niissä on lopetettu. Rakennusten korjaaminen ei ole teknisesti järkevää, vaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle uusien, vuokrattavien rakennusten lisäämistä ja vanhojen purkamista vuoden 2019 investointiohjelmaan.

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi asemakaavan muutokset:

- Martinlaakson Laajaniitynkuja 5:n kerrostalotontilla puretaan vielä loput viisi kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennetaan uusia 6 – 14 -kerroksisia kerrostaloja. Tontille on jo valmistunut yksi ja rakenteilla on kolme 8-kerroksista kerrostaloa.

- Ylästö, Ansatien pohjoisosuuden länsireuna liitetään osaksi Ansatie 1:n kiinteistöä, jonka pääkäyttötarkoitus muutetaan vastaamaan kiinteistölle rakennettua vain paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä. Lisärakennusoikeutta osoitetaan uutta toimistorakennusta sekä autojen huolto- ja rengaspalveluiden tiloja varten.

- Viinikkala, Katriinantie 3 kaavoitettava alue täydentää jo aiemmin kaavoitettua laajaa korttelia teollisuus- ja varastorakentamisella enintään kahteen kerrokseen.

Julkaistu: 25.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter