Teknisessä lautakunnassa suunnitelmia kehittyvään Tikkurilaan


Lautakunta saa 2.4. kokoukseensa hyväksyttäväkseen Vernissarannan ja Väritehtaanrannan puistosuunnitelman, jonka taustalla on Tikkurilan jokirannan kehittäminen rinnakkain uudistuvan keskustan kanssa. Keskustan kehittämishankkeet sekä asuin- ja liikerakentaminen tuovat alueelle lisää käyttäjiä ja tulevaisuudessa jokirannan puistoalue palvelee yhä useampia asukkaita ja turisteja.

Suunnittelualue sijaitsee Vantaalla Tikkurilan jokirannassa noin 300 metrin päässä Tikkurilan asemalta. Suunnittelualueen läpi virtaa Keravanjoen Tikkurilankoski, jossa sijaitsee osin purettavaksi suunniteltu pato. Nykytilassa suunnittelualueen rannat ovat vaikeakulkuista kasvillisuuden peittämää aluetta. Rantapenkereet ovat paikoin hyvin jyrkät ja rantaan pääseminen on hankalaa. Alueen rannat rajautuvat Tikkurilankoskeen, jonka vedenpinnankorkeus vaihtelee tulvatilanteiden mukaan.

Suunnittelualueelle on leimallista teollisuus- ja kulttuurihistorian tunnelma, jota tuetaan ja korostetaan maisema-arkkitehtuurin keinoin. Työn tavoitteena on muodostaa jokirannasta viihtyisä rantapuisto sekä löytää tasapaino puistoon sijoitettavien uusien toimintojen ja luontoarvojen välille. Padon purkamisen tuloksena nykyinen vedenpinta laskee ja uutta ranta-aluetta vapautuu virkistyskäyttöön. Luonnontilaisen kaltaisena virtaava koski kallioineen ja uusine leveineen rantoineen muodostaa uuden, viihtyisän ja helposti saavutettavan oleskelualueen. Molemmille puolille rantaa linjataan uudet rantareitit ja oleskelupaikkoja sijoitetaan veden äärelle sekä säilyvän pato-osuuden yhteyteen. Jokivarren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Uuden istutettavan kasvillisuuden lähtökohtana on jokiluonnon luontainen kasvillisuus.

Kaupunki järjesti jokirannan suunnittelusta maisema-arkkitehtuurikilpailun syksyllä 2015. Kilpailun voittajaksi valittiin LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus nimeltä ”Keidas”. Alueen suunnittelusta järjestettiin 24.1.2019 asukastilaisuus, jossa esiteltiin jokirannan suunnittelutilannetta ja keskusteltiin alueen kehittämisestä. Tilaisuuteen osallistui noin 60 asukasta. Puistosuunnitelma on ollut nähtävillä 7.-20.2.2019 välisen ajan. Siitä ei jätetty muistutuksia.

Hankkeen toteutukseen on varauduttu kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmassa vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 300 000 euroa. Kustannukset maksetaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisen rahastosta, asia 8.

Lisäksi lautakunta saa hyväksyttäväkseen Tikkuraitin yleissuunnitelman, jolla halutaan varmistaa Tikkuraitin yhtenäisyys muun kävelykeskustan, erityisesti Asematien kävelykadun kanssa. Suunnittelussa panostetaan ratkaisuihin, joiden avulla Tikkuraitista tulee toiminnallisesti elävä, puoleensavetävä ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen osa uutta kehittyvää kävelykeskustaa, asia 10.

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • päällystystyöurakoitsijan valinta, asia 6
  • Koivukylän suuralueen katu- ja viheralueiden hoitourakan palvelutuottajan valinta, asia 7
  • Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueiden metsäsuunnitelman hyväksyminen, asia 9
  • Helsingin seudun liikenteen (HSL) liikkumistutkimuksen 2018 alustavat tulokset, asia 14.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 28.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter