Uskonnollisten yhteisöjen edustajat tapasivat Vantaan kaupungintalolla

Uskonnollisten yhteisöjen tapaaminen 28.3.2019 / Kuva: Sakari Manninen

Vantaalla toimivien uskonnollisten yhteisöjen edustajia kokoontui tänään 28.3. Vantaan kaupungintalolle. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen järjestämässä tapaamisessa vaihdettiin ajatuksia uskontoon liittyvistä kysymyksistä sekä pohdittiin, kuinka tukea Vantaan vieraskielisten nuorten polkua toisen asteen koulutukseen ja työelämään.

Viime vuosina valtaosa Vantaalle muuttavista on ollut taustaltaan vieraskielisiä. Jo nyt Vantaan asukkaista lähes 18 prosenttia on vieraskielisiä, ja Vantaan odotetaan jatkossakin säilyvän Suomen monikulttuurisimpana kaupunkina. Samalla myös Vantaalla toimivien uskonnollisten yhteisöjen merkitys kasvaa.

- Vantaan kasvu ja kehitys eivät olisi mahdollisia ilman kansainvälisiä asukkaitamme. Uuteen ympäristöön ei kuitenkaan aina ole helppoa tulla. Uskonnolliset yhteisöt voivat olla eri kulttuureista muuttaville tärkeä tuki ja apu. Toivon, että Vantaan uskonnollisten yhteisöjen ja Vantaan kaupungin välisistä tapaamisista tulee säännöllisiä ja voimme rakentaa hyvää yhteistyötä, Ritva Viljanen totesi.

Keskinäinen kunnioitus on avain sujuvaan yhteistyöhön

Iltapäivän tapaamisessa keskusteltiin muun muassa keinoista tukea Vantaan vieraskielisiä nuoria esimerkiksi nuorisotyön ja oppilaanohjauksen keinoin, jotta he kaikki löytäisivät oman paikkansa toisen asteen koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Vapaassa keskustelussa esiin nostettiin keskinäisen kunnioittamisen ja toimivan yhteistyön teemoja. Kunnioittavaa asennetta toivottiin kaikkeen kanssakäymiseen. Jos sekä perheissä, seurakunnissa, kouluissa sekä opiskelu- ja työpaikoilla löytyy suvaitsevaisuutta ja halua yhdessä toimimiseen, asialla on paljon myönteisiä vaikutuksia sekä inhimillisellä tasolla että yhteiskunnallisesti.

Monikulttuurisuuden toivottiin näkyvän entistä enemmän ihmisten arjessa, esimerkiksi eri puolella Vantaata järjestettävissä paikallisissa tapahtumissa. Myös koulujen uskonnonopetuksella koettiin olevan tärkeä rooli toimivan, uskonnot ja kulttuurit ylittävän vuorovaikutuksen luomisessa. Kouluissa tapahtuva laadukas oman uskonnon opetus antaa oikeaa tietoa omasta uskonnosta ja suhteuttaa sitä suomalaisen yhteiskunnan puitteisiin. Päiväkodeissa ja kouluissa voidaan myös järjestää toimintaa, joka avaa eri uskontojen sisältöjä ja tekee kaikista niistä yleisesti tutumpia ja ymmärrettävämpiä.

Yhteiseen tapaamiseen osallistui kuusitoista uskonnollisten yhteisöjen edustajaa evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, Vantaan ortodoksiseurakunnasta, katolisesta kirkosta ja Henrikin katolisesta seurakunnasta, helluntaiseurakunnan Minttukirkosta ja Vantaan kotikirkosta sekä Bilal-moskeijasta, Diyanet-yhdistyksestä, Suomen islamilaisesta yhdyskunnasta ja Vantaan islamilaisesta yhdyskunnasta.

Julkaistu: 28.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter