MAL 2019 - Tavoitteena seudun kunnianhimoinen kehittäminen

Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyi 14 kunnan MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ja asumissisältöjen osalta ja päätti lähettää suunnitelman edelleen kuntien hyväksyttäväksi. Kokouksessa suunnitelmaan tehtiin muutamia muutoksia. Suunnitelma sisältää seudulliset maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat toimenpiteet vuoteen 2030 ja 2050 mennessä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus hyväksyi MAL 2019 -suunnitelman liikennesisällön omien jäsenkuntiensa osalta kokouksessaan 26.3.2019. Niiden kuntien osalta, jotka eivät ole HSL:n jäseniä, liikennesisällöt hyväksytään KUUMA-johtokunnan lähettämänä kuntakohtaisesti.

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä MAL-sopimuksessa vuosille 2016–2019 on sovittu, että seudulla jatketaan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua edellisten suunnitelmien pohjalta. MAL 2019 -suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja 1,05 miljoonaa työpaikkaa. Seudun kehittäminen hyvinvoivana ja houkuttelevana alueena asukkaille, työvoimalle ja investoijille halutaan pitää kunnianhimoisella tasolla.

Suunnittelua velvoittavalla tavoitetasolla työvoiman saavutettavuutta halutaan parantaa vähintään 10 prosenttia nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Asuinalueiden sosiaalista eriytymistä halutaan suunnittelulla myös hillitä. Sitovana tavoitteena on, että liikenteen päästöjä leikataan Helsingin seudulla vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitteluratkaisujen arvioinnissa käytettäviä kriteerejä ovat muun muassa asuntotuotantoon kohdistuvat kriteerit. Asuntotuotannosta vähintään 90 prosenttia kohdistuu seudullisesti ensisijaisesti kehitettäville maankäytön vyöhykkeille. Kestävien kulkutapojen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus seudun kulkutapajakaumasta on vähintään 70 prosenttia ja väestöstä vähintään 85 prosenttia sijoittuu kestävän liikkumisen vyöhykkeille.

Helsingin seudun yhteistyökokous on neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo). HSYK:n puheenjohtaja on Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, ensimmäinen varapuheenjohtaja Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen ja toinen varapuheenjohtaja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Julkaistu: 29.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter