Ilmakuva Kielotie 13 ja 15 kortteleista

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Kielotie 15 kaavamuutosta

Lautakunta päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa nähtäville Tikkurilassa osoitteessa Kielotie 15 sijaitsevan korttelin asemakaavamuutoksen. Paikalla sijaitseva valtion virastotalo puretaan ja sen tilalle on tulossa asuinkerrostalokortteli sekä päiväkoti.

Alue sijoittuu keskustan ytimeen ja on kerralla rakennettavaksi kohteeksi suuri. Tästä syystä kaavamääräyksillä varmistetaan, että rakennukset ja julkisivukäsittely pilkkovat mittakaavan pienemmäksi, perinteiseen kaupunkirakenteeseen istuvaksi. Umpikorttelirakenteesta poiketen rakennukset jakautuvat pienempiin kokonaisuuksiin, joiden yksi- tai kaksikerroksisista väleistä aurinko pääsee paistamaan sisäpihalle. Pitkät julkisivut on vielä jaettu kaupunkikuvallisesi pienempiin osiin, jotka poikkeavat toisistaan korkeudeltaan, materiaaleiltaan, väreiltään sekä etäisyydeltään kadun reunasta, jolloin katujulkisivu näyttää muodostuvan kapeiden ja keskenään erilaisten talojen rivistä. Asuinkerrostalojen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 27 600 kerrosneliömetriä, mistä liiketilojen osuus on 1 480 kerrosneliömetriä. Kaksikerroksiselle päiväkodille varataan 1 500 kerrosneliömetriä. Muutosehdotus on ensimmäinen Vantaan uudella MATTI-järjestelmäkokonaisuudella valmisteltu asemakaava. Asiakohdasta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 7.

Suunnitelmissa kävely-ystävällinen lentokenttäkaupunki

Lautakunta merkitsi tiedoksi Veromiehen kaupunginosassa sijaitsevan alueen Aviapolis Core -nimisen viitesuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla Aviapoliksen asema-alueen kaupunkielämä ja lentokenttä nivotaan yhteen kävely-ystävälliseksi, luonnon keskellä sijaitsevaksi lentokenttäkaupungiksi. Suunnitelma mahdollistaa 250 000 kerrosneliötä rakentamista, mikä tarkoittaa asumista 5000 asukkaalle.

Alueelle on tarkoitus rakentaa asuintaloja, palveluja ja puistoja sekä lisää hotelleja ja toimistoja. Suunnitelman selkärankana on lentoterminaalin edusaukiolta alkava kävelyreitti ”Strip”, joka kulkee ilmailualan opiskelijakampuksen ja museon, suomalaisuutta esittelevien kohtaamispaikkojen, kuten saunakeskuksen ja ruokamaailman, sivuitse Aviapolis-aseman alueelle metsäiselle aukiolle, joukkoliikenneterminaalille, asuinkortteleille ja kansainväliselle koululle asti. Kävely-ystävällinen keskusta kutsuu asioimaan, oleilemaan, tapaamaan ihmisiä ja kokemaan. Asemakaavaluonnostyö käynnistyy ennen kesää 2019. Kevään 2020 aikana luonnos on nähtävillä ja siitä pyydetään lausunnot, asia 6.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tarkistettu asemakaavan muutosehdotus, Viertola/ Peltolantie 9. Muutos mahdollistaa uuden 5−6 -kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen pysäköintialueen paikalle, asia 10
  • esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tarkistettu asemakaavan muutosehdotus, Asola / Ojalehdonkuja 2. Muutos mahdollistaa 9-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen kortteliin, asia 11
  • hylätä Leinelän kerrostalotonttien 70110/8, 9 ja 70111/10 tontinluovutuskilpailuun annetut viisi tarjousta ja oikeuttaa kaupunki jatkamaan neuvotteluja kolmen kerrostalotontin osalta tarjouksen tehneiden toimijoiden kanssa, asia 15.

Asia 9 Asemakaavan muutos, Tikkurila / Kielotie 13 jätettiin pöydälle. Asiaa käsitellään uudestaan lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 23.4.2019.
Asia 14 Hakunilan Kaskelanrinteessä sijaitsevan tontin 94205/4 ostoajankohdan pidentäminen jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter