Havainnekuva Keidas

Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman Tikkurilan jokirannan kehittämiseksi

Lautakunta hyväksyi tiistain kokouksessaan Vernissarannan ja Väritehtaanrannan puistosuunnitelman, jonka lähtökohtana on Tikkurilan jokirannan kehittäminen rinnakkain uudistuvan keskustan kanssa. Työn tavoitteena on muodostaa jokirannasta viihtyisä rantapuisto.

Suunnittelualue sijaitsee Keravanjoen rannassa noin 300 metrin päässä Tikkurilan asemalta. Alueen läpi virtaa Tikkurilankoski, jossa sijaitsee osin purettavaksi suunniteltu pato. Väritehtaanrannassa sijaitsee 1990-luvulla rakennettu maisemalampi. Nykytilassa suunnittelualueen rannat ovat vaikeakulkuista kasvillisuuden peittämää aluetta. Rantapenkereet ovat paikoin hyvin jyrkät ja rantaan pääseminen on hankalaa. Tikkurilankosken vedenpinnankorkeus vaihtelee tulvatilanteiden mukaan.

Suunnitelmassa molemmille puolille rantaa linjataan uudet rantareitit ja oleskelupaikkoja sijoitetaan veden äärelle, säilyvän pato-osuuden yhteyteen ja lammen ympäristöön. Alueelle leimallista teollisuus- ja kulttuurihistoriallista tunnelmaa korostetaan maisema-arkkitehtuurin keinoin. Padon purkamisen tuloksena nykyinen vedenpinta laskee ja uutta ranta-aluetta vapautuu virkistyskäyttöön. Luonnontilaisen kaltaisena virtaava koski kallioineen ja uusine leveineen rantoineen muodostaa uuden, viihtyisän ja helposti saavutettavan oleskelualueen. Jokivarren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Uuden istutettavan kasvillisuuden lähtökohtana on jokiluonnon luontainen kasvillisuus.

Joen etelärannan nykyistä puistoreittiä levennetään, tasausta loivennetaan ja valaistus uusitaan. Uusi Vernissasilta parantaa jatkossa yhteyksiä joen yli. Vernissan pihan ja piipun välille rakennetaan uusi puistoreitti, joka valaistaan ja varustetaan oleskelukalusteilla. Joen etelärannalle tehdään kapea sorapintainen kalastajapolku, jota pitkin pääsee kulkemaan vesirajassa matalan veden aikaan. Rantaan sijoitetaan padon vanhoja kiviä kivipoluiksi ja hyppykiviksi. Vernissarannasta kehitetään toiminnallinen oleskelualue, johon sijoitetaan oleskelua tukevia kalusteita, kuten pöytiä, penkkejä, sekä ulkogrillejä. Väritehtaanrannan puolella oleskelu keskitetään padon yhteyteen tehtävälle näköalatasanteelle sekä lammen ympäristöön. Rinteeseen porrastetaan istuinkatsomo, joka voi toimia mm. koululaisluokkien kokoontumispaikkana.

Kaupunki järjesti syksyllä 2015 jokirannan suunnittelusta maisema-arkkitehtuurikilpailun, jonka voittajaksi valittiin LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus nimeltä ”Keidas”. Hankkeen toteutukseen on varauduttu kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmassa vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 300 000 euroa. Kustannukset maksetaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisen rahastosta, asia 8.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • valita päällystystöiden urakoitsijaksi NCC Industry Oy, asia 6
  • valita Koivukylän suuralueen katu- ja viheralueiden hoitourakan palvelutuottajaksi Viherpalvelut Hyvönen Oy, asia 7
  • merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) liikkumistutkimuksen 2018 alustavat tulokset, asia 14.

Asia 9 Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueiden metsäsuunnitelma jätettiin pöydälle.
Asia 10 Tikkuraitin yleissuunnitelma palautettiin uudelleenvalmisteluun.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 2.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter