Ilmakuva Jokiuomanpuisto

Kerro toiveesi Jokiuomanpuiston kehittämiseksi

Kaupunki on aloittanut Louhelassa sijaitsevan Jokiuomanpuiston yleissuunnitelman päivittämisen. Tulevissa kunnostustöissä on tarkoitus uusia muun muassa puiston valaistusta, varusteita ja istutuksia. Näkemyksiä alueen kehittämisestä pyydetään lähettämään huhtikuun loppuun mennessä.

1980- luvun puolivälissä perhepuistoksi rakennettu Jokiuomanpuisto rajautuu Louhelantien, Vihertiehen ja Hämeenlinnanväylään ja sen pinta-ala on 16ha. Puistossa sijaitsee mm. tapahtumakenttä, ympäristötaideteos Ukon kirves, palstaviljelyalue, koira-aitaus, minigolfalue, matonpesupaikka, vesiaihe ja leikkipaikka. Puistossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Puistoalueella on kattava puistokäytäväverkosto ja talvisin puistossa on liikuntapalveluiden ylläpitämä Myyrmäki-Ylästö yhdyslatu.

Suunnittelun yhteydessä etsitään sijoituspaikka uudelle leikkipaikalle. Puiston valaistukseen, kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ne suunnitellaan yhteneväisiksi koko alueelle. Laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteiden sekä toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Suunnitelmissa esitetään olevan kasvillisuuden käsittely, uudet istutukset ja alueiden pinnoitteet.

Viheralue on Vantaan kaupungin omistuksessa ja suunnittelualueella on voimassa oleva lainvoimainen asemakaava. Jokiuomanpuiston yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 alueelle laaditaan tarvittavat rakennussuunnitelmat. Puiston kunnostaminen käynnistetään vuonna 2020 siltojen uusimisella ja alue pyritään saamaan valmiiksi 2022.

Suunnittelu on käynnistynyt ja sitä jatketaan asukkailta ja muilta asianosaisilta saadun palautteen pohjalta. Näkemyksiä ja mielipiteitä alueen kehittämisen tueksi pyydetään lähettämään 30.04.2019 mennessä sähköpostitse satu.natynki@vantaa.fi tai postitse viheraluesuunnittelija Satu Nätynki, PL 1810, 01300 Vantaan kaupunki.

Julkaistu: 16.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter