Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Koillis-Vantaan uimahallin mahdolliset sijoituspaikat

Lautakunta saa 23.4. kokouksessaan käsiteltäväkseen kaupunginhallitukselle annettavan lausunnon koskien Koillis-Vantaan uimahallin sijoituspaikkaa, asia 6.

Korson koulun yhteydessä olevasta heikkokuntoisesta uimahallista luovutaan Korson koulun purkamisen yhteydessä. Palveluverkkosuunnitelmassa vuosille 2018-2027 on mukana Koillis-Vantaalle toteutettava uusi uimahalli ja sille on varattu uudisrakentamisen investointiohjelmassa vuosille 2020-2025 määrärahaa yhteensä 17,500 M€. Lautakunnalle esitetään, että lausunnossa sijaintipaikaksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan Elmon alue. Elmon alueen valintaa puoltaa erityisesti voimassa oleva asemakaava, joka jo mahdollistaa uimahallin toteuttamisen ja myös liikuntatoimintaa palvelevan jatkorakentamisen.

Vapaa-ajanlautakunta lausui asiasta 16.4. kokouksessaan.

Lisätiedot: projektijohtaja Janne Juntunen, p. 040 682 4287

Kielotie 13 kaavamuutos

Lautakunta saa käsiteltäväkseen uudelleen valmistellut Kielotie 13 asemakaavamuutosluonnokset, jotka mahdollistavat tontilla sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden toimitilarakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Lautakunnalle esiteltävissä neljässä vaihtoehtoisessa ratkaisussa kortteliin sijoittuu toimistotilojen lisäksi liike- ja palvelutilaa sekä mahdollisesti asumista, asia 7.

Lisätiedot: aluearkkitehti Ritva Kotilainen, p. 050 310 4267

Esityslistalla lisäksi muun muassa

  • Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun A-alueen rakennuttajan valitseminen neuvottelumenettelyllä, asia 8
  • Maa-alueen vuokraaminen Voutilasta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien tukitoimintojen tarpeisiin, asia 9
  • Erillispientalon rakennuspaikan myyminen lopen kunnasta, asia 12.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 18.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter