Kielotien ilmakuva

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Kielotie 13 kaavamuutosta

Lautakunta päätti tiistain kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa nähtäville Tikkurilassa osoitteessa Kielotie 13 sijaitsevan korttelin asemakaavan muutosluonnoksen. Asemakaavamuutosehdotus mahdollistaa tontilla sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden toimitilarakennuksen rakentamisen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti ensimmäiset kaavamuutosluonnokset uudelleen valmisteluun 14.5.2018 kokouksessaan. Päätöksentekoon tuotiin nyt uudelleen valmistellut kaavamuutosluonnokset, joissa lautakunta sai arvioitavakseen neljä vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa toimitilaa on 11 000 k-m2, liiketilaa noin 3500 k-m2 ja pysäköinti on järjestetty yhteen maanalaiseen kellarikerrokseen. Yhdessä ratkaisuvaihtoehdossa tulevalle tontille oli sijoitettu vain toimitilaa sekä liike- ja palvelutilaa. Asumismahdollisuuden sisältävät kolme ratkaisua erosivat toisistaan asumisen sijoittumisen ja kerrosluvun osalta. Huolto kiinteistöön on tarkoitus kulkea Lummekujaa pitkin. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys kulkee sisäpihan kautta Lauri Lairalan aukiolta Tikkurilan Kirjastopuistoon. Uudesta toimitilasta on mahdollisuus järjestää yhteys joko maan alla tai siltayhteyden kautta.

Jatkosuunnitelman pohjaksi lautakunta valitsi äänestyksen jälkeen esitellyistä neljästä vaihtoehdosta vaihtoehdon C, jossa on toimistorakennus, liike- ja palvelutilaa sekä asumista toimitilan katolla länsi- ja pohjoisreunoilla. Vaihtoehdossa tontin rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 9 500 k-m2 :stä 21 000 k-m2 :iin, josta asumista on 6 000 k-m2. Katutasokerroksessa sijaitsee liike- ja palvelutiloja, toimitilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa niiden päällä. Kolme asuinkerrostaloa on sijoitettu toimitilan katolle 3–4 tasoon. Kaikkiaan kerrosluku nousee siis 7-8:aan , asia 7.

Koillis-Vantaan uimahallin paikaksi esitetään Elmon aluetta

Kaupunkisuunnittelulautakunta lausui kaupunginhallitukselle Koillis-Vantaan uimahallin sijoituspaikasta. Lautakunta äänesti asiasta. Päätökseen lisättiin, että kaupunkisuunnittelulautakunta ehdottaa, että Elmon uimahallin hankesuunnitelman yhteydessä otetaan huomioon maauimalavaraus sekä huomioidaan kevyenliikenteen yhteys Asolanväylältä ja Kulomäestä uimahallille ja lähiyhteys bussipysäkeille. Aiheesta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 6.

Lisäksi päätettiin mm.:

  • järjestää Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun A-alueen rakennuttajan valinnasta neuvottelumenettely, asia 8
  • vuokrata maa-alue Voutilasta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien tukitoimintojen tarpeisiin, asia 9
  • myydä erillispientalon rakennuspaikka Lopen kunnasta, asia 12.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 23.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter