MAL 2019 -suunnitelman hyväksyminen kaupunginhallitukseen

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 29. huhtikuuta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksymistä. Suunnitelmassa kuvataan, miten seutua kokonaisuutena pitäisi kehittää vuosina 2019–2050.

Tavoitteena on muun muassa vähentää päästöjä sekä rakentaa riittävästi laadukkaita uusia asuntoja. Liikenteen kasvihuonekaasujen päästöjä leikataan vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

MAL 2019 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken.

Myyrmäen kaavarungossa kehitetään kasvavaa ja tiivistyvää kaupunginosaa

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan myös Myyrmäen kaavarunkoa, jossa kehitetään kasvavaa ja tiivistyvää kaupunginosaa. Tavoitteena on viihtyisä ja vehreä asuinympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva liikkuminen.

Kaavarungossa kaupunkirakenteen tiivistämisen periaatteena on tehokkaampi ja korkeampi kaupunkirakenne erityisesti Myyrmäen ja Louhelan asemien läheisyydessä. Vehreät katutilat, puistot ja suuret ympäröivät viheralueet halutaan säilyttää vastapainona tiiviille rakentamiselle.

Suunnittelussa tukeudutaan vahvasti Myyrmäen henkeen ja kaupunkikulttuuriin. Myyrmäkeä kehitetään omaleimaiseksi, muista keskustoista erottuvaksi ja tunnistettavaksi alueeksi. Alueen kaupunkikuvallista identiteettiä ”MyyrYork” vahvistetaan. Uudelle rakentamiselle esitetään kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset linjaukset.

Muita kokouksen aiheita

  • Uusi Vantaa -organisaatiomuutokseen liittyvät apulaiskaupunginjohtajien virkojen perustamiset ja kelpoisuusehtojen vahvistamiset
  • Vantaan kaupungin tietotilinpäätös 2018
  • Asemakaavan muutos Tikkurilassa / Kielotie 13

Kokouksen esityslistaan ja aiheisin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 25.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter