Karttakuva lyijysulaton vaikutusalueesta

Rajoituksia kotipuutarhan kasvien käyttöön Tikkurilan alueella

Itse kasvatettujen vihannesten sekä luonnosta poimittujen marjojen tai sienien käyttöä ravinnoksi ei edelleenkään suositella Tikkurilan ja Jokiniemen alueella, entisen Grönbergin lyijysulaton lähistöllä. Suositus koskee myös sieniä Rosenlundin alueella.

Lyijyä kertyy erityisesti lehtivihanneksiin. Huolellisen huuhtelun on todettu vähentävän lyijypitoisuuk-sia noin 60 prosenttia. Myös maanpinnan peitteisyys ja maan kalkitseminen pienentävät riskiä. Jos tontin maaperä tai kasvit ja marjat on todettu tutkimuksissa puhtaiksi tai tontin maaperä on kunnostettu, voi kasveja ja marjoja käyttää huoletta.

Maaperän lyijy Tikkurilan alueella

Tikkurilan alueella on toiminut kaksi lyijypäästöjä aiheuttanutta teollisuuslaitosta. Maaperää pilasi eniten pääradan varrella sijainnut lyijysulatto Oy Grönberg Ab, jonka toiminta loppui vuonna 1984. Nykyisen pääkirjaston paikalla toiminut akkutehdas siirtyi Tikkurilasta pois jo vuonna 1972. Laitoksista ympäristöön ilmateitse päässyt lyijy on sitoutunut maan pintakerrokseen, lähinnä humukseen, jonka lyijypitoisuudet ovat paikoitellen suuria. Pohjavedessä ei ole havaittu merkittävää pilaantumista.

Grönbergin entisen tehdasalueen pilaantunut maaperä on kunnostettu. Pilaantuneita maita on poistettu myös lähialueen rakentamisen yhteydessä mm. Winterinmäen, Männistönpuiston sekä radanvarren alueilla. Jokiniemen kerrostaloasutuksen, koulukeskuksen, Ruokopillin päiväkodin sekä Tikkurilan Ratatien varren korttelien lyijypitoiset humusmaat poistettiin rakentamisen yhteydessä jo 1990-luvulla. Yksittäisten tonttien maaperiä on kunnostettu rakentamisen yhteydessä.

Alueen kiinteistönomistajiin on otettu yhteyttä aiempina vuosina ja osa tonteista on tutkittu ja tutkimuksia jatketaan tarpeen mukaan. Ennen ryhtymistä rakennustoimenpiteisiin alueella on otettava yhteyttä Vantaan ympäristökeskukseen. Ympäristökeskus suorittaa tarvittaessa asuinkäytös-sä olevien kiinteistöjen maaperän lyijypitoisuuden tutkimuksia ja tutkii myös alueella kasvatettuja vihanneksia tai siellä kasvavia marjoja.

Yhteydenotot ympäristökeskukseen:
ympäristötarkastaja Martti Kujansuu p. 040 841 9974, martti.kujansuu(at)vantaa.fi
ympäristötarkastaja Maarit Rantataro p. 040 045 8017, maarit.rantataro(at)vantaa.fi

Julkaistu: 29.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter