Vantaan pelloille levitetään kipsiä vesistöjen fosforikuorman vähentämiseksi

Vantaan kaupunki on mukana hankkeessa, jossa Vantaanjoen varren pelloille levitetään kipsiä. Hankkeen aikana kipsiä levitetään noin 110 hehtaarille Vantaan kaupungin omistamia peltoja.

Kipsin levitys pelloille on alkanut ja jatkuu pitkin syksyä sadonkorjuun edetessä. Kipsin ansiosta pelloilla oleva fosfori sitoutuu maaperään niin, että fosforin huuhtoutuminen vesistöihin puolittuu. Kipsi vähentää myös liuenneen fosforin kuormittavaa vaikutusta noin neljänneksellä. Tämä on vesistöjen kannalta erittäin tärkeää, sillä liuennut fosfori rehevöittää vesistöjä. Kipsi myös parantaa maaperän rakennetta, mikä auttaa eroosion torjunnassa.

”Uusien toimenpiteiden kokeilu tuo tietoa ja kokemusta siitä, miten voidaan parantaa veden laatua ja lisätä Vantaanjoen virkistyskäyttöä ja viihtyvyyttä. Hyväkuntoiset pellot ovat myös helpompia hoitaa ja viljellä, joten kipsikäsittelyllä toivotaan saatavan useita hyötyjä”, kertoo Vantaan kaupungin tilanhoitaja Tuomas Vaherlehto.

Vantaanjoen kipsihanketta toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY), Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittavat John Nurmisen Säätiön yksityiset tukijat ja ympäristöministeriö. Yara Suomi Oy lahjoittaa hankkeelle kipsin, jota syntyy lannoiteteollisuuden sivutuotteena Yaran Siilinjärven tehtaalla.

Lisätietoja: Vantaanjoen kipsihanke (John Nurmisen Säätiö)

Julkaistu: 20.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter