Kivistöntähden kaava kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 26. elokuuta Kivistöntähden suunnitelmia. Kivistöntähden asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolelle rakentamattomalle alueelle.

Kaavalla ja kaavamuutoksella mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen.

Suunnittelualueen pinta-ala on lähes 8 hehtaaria. Kaava mahdollistaa kahdeksan asuinkerrostalojen korttelialuetta, joissa kerrosluvut vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m2, josta asumisen osuus on 69 700 k-m2.

Lausunto HSL:n suunnitelmasta

Kaupunginhallitus käsittelee myös lausuntoa Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022.

HSL:lle annettavassa lausunnossa Vantaa muun muassa esittää Vantaan bussilinjaston uudelleentarkastelua. Koko Vantaan kattava edellinen bussilinjaston suunnitelma on tehty vuonna 2014, minkä jälkeen Kehärata on valmistunut ja kaupunki on kasvanut odotettua nopeammin.

Lisäksi lausunnossa muun muassa kannustetaan HSL:ää osallistumaan koko pääkaupunkiseudun laajuisen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen rahoittamiseen. Vantaa koordinoi hanketta.

Muita kokouksen aiheita

  • Vantaan kaupungin lausunto HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020-2022
  • Asemakaavan muutos Hakunilassa / Raudikkokuja
  • Asemakaavan muutos Tikkurilassa / Kielotie 13

Kokouksen esityslistaan ja aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 22.8.2019 
(muokattu: )