Kaupunginhallitus asetti nähtäville useita asemakaavoja

Vantaan kaupunginhallituksessa monta asumisen kaavaa

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville useita asemakaavanmuutoksia. Ne mahdollistavat runsaasti asuntorakentamista sekä toimisto-, liike- ja palvelutilaa. Nähtäville asetettiin seuraavat asemakaavamuutokset:

  • Kivistö, Kivistöntähden asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Rakennusoikeus on 73 150 kerrosneliötä, josta asumista 69 700 k-m2.
  • Tikkurila, Kielotie 13 kaavamuutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän, rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin sijoittuu liike- ja palvelutilaa sekä asumista. Rakennusoikeus on 21 000 kerrosneliömetriä, josta toimitilan osuus on 11 000 k-m2. Asumista on mahdollista sijoittaa 6 000 k-m2.
  • Hakunila, Raudikkokujan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan pihoille ja osin uudisrakennusten pohjakerroksiin.
  • Tammisto, Tammistontie 2 kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle. Rakennusoikeutta tontille esitetään 4 400 k-m².
  • Variston Luhtitien mahdollistetaan Luhtitien jatkeen rakentaminen ja pientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella yleiskaava mukaisesti. Pellaksenoja siirtyy asuinkortteleiden kohdalla Luhtitien eteläpuolelle. Luhtitie on osa HSL:n runkolinjaverkkoa Länsi-Vantaalla ja alentaa merkittävästi joukkoliikenteen kustannuksia. Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kaavassa esitetään uutta asuinrakentamista 7 000 k-m2 pääosin kaupungin maalle.
  • Viinikkalan Turvalaaksonkujalla kauan rakentamattomana ollut toimistorakennusten korttelialue sekä autopaikkojen korttelialueet muutetaan rakennusoikeudeltaan 40 000 k-m2:n teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Katriinantien reunaan tulee liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Osa Turvalaaksonkujaa siirretään Kehä III:n reunaan ja kadun sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden välisiä rajoja tarkistetaan. Kaavamuutosalueen rakennusoikeuden kokonaismäärä vähenee 13 280 k-m2.

Bussilinjastot uuteen tarkasteluun

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022. Vantaa esittää bussilinjaston uudelleentarkastelua. Koko Vantaan kattava edellinen bussilinjaston suunnitelma on tehty vuonna 2014, minkä jälkeen Kehärata on valmistunut ja kaupunki on kasvanut odotettua nopeammin. Lisäksi lausunnossa kannustetaan HSL:ää osallistumaan koko pääkaupunkiseudun laajuisen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen rahoittamiseen. Vantaa koordinoi hanketta.

Julkaistu: 26.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter