Vapaa-ajan lautakunta haluaa aikaistaa uimahallihankkeen aikataulua

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.9. lautakunnan osalta kaupunkikulttuurin toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2020 – 2029.

Merkittävimpiä tilainvestointeja ohjelmassa ovat Koillis-Vantaan uimahalli ja liikuntahalli, Hevoshaan vuokrattava urheiluhallitila, valmistuvat lähiliikuntapaikat, Myyrmäen uimahallin peruskorjaus, Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaukset ja Tikkurilan kirjaston peruskorjaus. Lautakunta teki esitykseen (§9) lisäyksen, jossa se esitti muutosta Koillis-Vantaan uimahallihankeeseen. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Koillis-Vantaan uimahallin nimeksi Elmon uimahallia ja esittää rakennushankkeen aikaistamista yhdellä vuodella, valmistuminen vuodeksi 2023.Vapaa-ajan lautakunnan käsitellyn jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vapaa-ajanlautakunta sai tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan osalta sivistystoimen vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen. Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kaupunkikulttuurin toimialan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi. Talousarvioesitys on 2,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuodelle 2019, ja kasvu johtuu muun muassa henkilöstökuluista, tilavuokrista sekä siivous- ja valvontakuluista.

Lautakunta jätti kohtaan (§8) pöytäkirjalausuman: ”Vapaa-ajan lautakunta pyytää kaupunginhallitusta talousarviota valmistellessaan kiinnittämään huomioita seuraaviin asioihin: Koordinoiva kulttuurituottaja harrastekerhojen sekä Tempo-orkesterin toiminnan järjestämiseen 45.000 euroa/vuosi. Kulttuurijärjestöjen ja asukasyhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen 40.000 euroa. Liikuntapaikkahoitajien vakanssien määrän lisäys, koska erilaisten lähiliikuntapaikkojen, koulujen piha-alueiden, lähipuistojen ja ulkoiluliikuntareittien määrä ja laatu on kasvanut kaupungin kasvaessa. Tarve 4:lle liikuntapaikan hoitajalle, kustannusarvio 160 000 euroa/vuosi. Vuokra-avustus 300.000 euroa vaiheistetusti valtuustokauden aikana esim. 50.000/vuosi uimahalli-jäähallihankkeen perustamiseen investointiohjelmaan taloussuunnitelmajaksolle, Korso-Koivukylä alueelle. Harrastustakuutavoitetta kaupunkitasoisesti koordinoivaa työntekijä, määräaikaisesti n. 40.000 euroa/vuosi. Nuorisotilatoiminnan järjestäminen alueille, missä on tiloja, mutta ei vetäjiä, esim. Nikinmäki, liikkuvan tiimin toimesta. Tarvitsee 2 nuorisotyöntekijää, kustannusarvio yhteensä n. 70.000 euroa/vuosi.”

Vapaa-ajan lautakunta sai tiedoksi Vantaan kaupungin omaehtoisen lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. Lausunnolla kulttuuripalvelut haluaa tuoda esiin pääkaupunkisudun suurten kaupunkien erityisaseman ja -tarpeet taiteen perusopetuksen toteuttamisessa.

Lisäksi vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esitysten mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtumien ja teatteri- ja orkesterituen, nuorisotoiminnan avustusten ja harrasteliikunnan tuen tilityksiä. Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti oikaisun lautakunnan aikaisempaan päätökseen avustustilityksestä. Lautakunta päätti myöntää esitysten mukaisesti lasten ja nuorten toiminnan kohdeavustuksia, liikunnan avustettavuuden, harrasteliikunnan ohjaajatukea ja taide- ja kulttuuritapahtumien avustuksia.

Vapaa-ajan lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter