Ympäristölautakunta käsitteli taloutta ja antoi lausunnon Destaclean Oy:n jätteenkäsittelylaitoksesta

Ympäristölautakunta kokoontui 18.9. ja hyväksyi osaltaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talousarvioesityksen. Lautakunta teki muutamia lisäyksiä talousarviotekstiin, muun muassa ympäristönvalvontaan päätettiin esittää yhtä lisävakanssia ja sen edellyttämää määrärahaa (60 000 euroa). Lisäysten tarkat sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan. Lisää vuoden 2020 budjetista ennakkotiedotteesta.

Lisäksi ympäristölautakunta muun muassa lausui Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Destaclean Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Destaclean Oy:n jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Tuusulan puolella lähellä Vantaan kaupungin rajaa. Lautakunta toteaa lausunnossaan muun muassa seuraavaa: Laitoksesta noin 250 metrin päässä sijaitsee Korson ja Vierumäen asuinalue, jota rasittaa jo ennestään lentomelu, tieliikennemelu ja Kelatien teollisuusalueen meluavat toiminnot. Aiempina vuosina Destaclean Oy:n laitoksen aiheuttamasta melusta ja pölystä on valitettu säännöllisesti Vantaan ympäristökeskukseen. Ympäristölautakunta katsoo, että kierrätyspolttoaineen valmistusprosessi sekä laitosalueella tehtävät muutostyöt kuten uusi halli, meluvallin purkaminen, sekä uuden meluseinän suunnittelu ja toteutus tulee tehdä siten, että niiden avulla laitoksesta aiheutuvia melu- ja pölypäästöt voidaan tehokkaasti estää. Laitoksen toiminnan muuttamisesta ei saa aiheutua haitallisten ympäristövaikutusten kuten melu- tai pölypäästöjen lisääntymistä laitosalueen ulkopuolelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää meluvallin korvaavan uuden meluseinän toimivuuteen ja riittävään korkeuteen, jotta se toimii hyvänä melu- ja pölyesteenä. Lautakunta pitää hyvänä, että hulevesien käsittelyjärjestelmää tehostetaan hiekan- ja öljynerotuksella.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi edellä mainittu talousarvio lautakunnan tekemin lisäyksin.

Ympäristölautakunnan 2.10. kokous perutaan. Seuraavan kerran ympäristölautakunta kokoontuu keskiviikkona 6.11.2019.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 18.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter