Talouden notkahdus valtion verotilitysongelmien takia

Vantaan toisessa osavuosikatsauksessa vuosikatteeksi ennustetaan noin 60 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 26 miljoonalla eurolla. Tulosennuste päätyy noin 57,1 miljoonan euron alijäämään (talousarvio 30,9 miljoonaa euroa). Heikko tulosennuste johtuu valtakunnallisista verotilitysten ongelmista, minkä vuoksi kaupungilta jää saamatta todennäköisesti yli 32 miljoonaa euroa kunnallisverotuloa.

Rakentamisen investointimäärärahojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 4,2 miljoonalla eurolla. Osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahan ennustetaan jäävän noin miljoona euroa alle budjetoidun, koska Suomi-Rata-hankeyhtiön pääomittaminen ei toteudu kokonaisuudessaan. Maanmyyntivoitto jää noin 6 miljoonaa tavoitteesta.

Toimintakulut (ilman HSY:tä) alittavat budjetoidun noin 9 miljoonalla eurolla. Syynä ovat ennakoitua pienemmät henkilöstökulut. Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen arvioidaan ylittyvän 11,6 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon menojen 11,9 miljoonaa euroa. HSL:n kuntaosuuden ennakoidaan alittavan talousarvion. Toimintakate toteutunee noin kaksi miljoonaa euroa positiivisempana talousarvioon verrattuna.

Koulun ja päiväkodin yhteishanke hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin hankesuunnitelman ja sen tavoitehintalaskelman, joka on yhteensä 36,2 miljoonaa euroa. Päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta eli yhteensä 192 paikkaa. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on 950 oppilasta, jossa on kasvua nykyiseen 150 paikkaa. Koulu käyttää tällä hetkellä muun muassa Tikkurilan lukion, Varian ja Dickursby skolan tiloja.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavamuutokset

Hakunila, Heporinne muutetaan liiketilojen korttelialuetta Hakunilantien varrella asuinalueeksi noin 140 asunnolle eli noin 200 asukkaalle. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Autopaikkatarve on noin 70.

Veromies, Manttaalitien varteen rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja. Kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille. Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu Wulffin käytössä oleva kauppavarasto, joka on tarkoitus purkaa.

Hiekkaharju, Vanhan Sahatien varrelle tulee kolme asuinkerrostaloa ja talousrakennus. Pursupuisto siirretään alueen länsireunaan ja merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Rakennusoikeus tarkoittaa noin 95 asukasta.

Myyrmäki, Kelokuusenmäkeen tulee kaksi asuinkerrostalokorttelia ja pysäköintilaitos. Lisäksi uudistetaan Myyrmäen Huollon huoltotontti ja rakennetaan hiihtosilta Luhtitien yli. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja alueelle merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Asuntoja tulee noin 340.

Julkaistu: 23.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter