Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee v. 2019 määrärahamuutoksia

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan maanantaina 30.9.2019 toimialan määrärahan muutoksia vuoden 2019 talousarviossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 12,3 miljoona euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhka muodostuu lasten sijaishuollon palvelutarpeesta ja sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutuksessa kohonneista hoitovuorokausihinnoista (yhteensä 6,5 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (4,5 milj. euroa), HUS:n tuottaman Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen menoista (1,5 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,9 milj. euroa).

Erikoissairaanhoidon menomäärärahassa on yhteensä 11,9 miljoonan euron ylitysuhka, mikä sisältää HUS-johdolta 30.8.2019 saadun päivitetyn ennusteen. HUS-palvelusopimuksen toteutumisennuste on 242,0 miljoonaa euroa.

Lisäksi lautakunnassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollontoimialan vastaukset vuoden 2018 arviointikertouksessa esille nousseisiin asioihin.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 26.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter