"Välillä tuntuu etten ole edes ihminen"

Terveydenhuollon henkilökunta on yksi suurimmista ammattiryhmistä, joka kohtaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai uhkailua työssään. Vantaa kiinnittää huomion asiakaspalvelutyötä tekevien uhka- ja väkivaltatilanteisiin #ollaanihmisiksi -kampanjallaan.

”Tällä viikolla olen jo kahtena päivänä kokenut väkivaltaa: on väännetty käsistä ja huidottu. Ja nyt eletään vasta torstaita”, lähihoitajana työskentelevä Sonja Kulmala toteaa.

Kulmala kertoo, että potilaita hoidettaessa heidät kohdataan aina rauhallisesti, kerrotaan mitä tehdään ja miten tehdään. Asia hoidetaan nätisti mutta jämäkästi. Näin varsinkin muistisairaiden kohdalla.

”Jos potilas alkaa huitomaan tai lyömään, otan kädestä kiinni ja sanon, älä rupea minua lyömään. Sen jälkeen jatketaan tai jatketaan tilanteen rauhoituttua hieman myöhemmin. Kun hommat saadaan hoidettua, sanon että hyvin meni, ja potilaallakin on yleensä hyvä mieli.”

Jos potilaan aggressivinen käytös on yllättävää, usein hoitajalle ensimmäinen ajatus on huoli siitä mikä poikkeavan käytöksen aiheuttaa potilaan terveydentilassa.

Monen näkökulmasta muistisairailta tuleva aggressiivinen käytös on jollain tasolla jopa hyväksyttävää, kun asialle ei juuri voi tehdä mitään. Muistisairaat ovat tosin yksi marginaaliryhmä, sillä aggressiivista käytöstä kohdataan kaikissa potilasryhmissä.

Hoitajuus oman minuuden edelle

Vaikka potilas nälvisi ja haukkuisi, silti hoitotilanteisiin mennään positiivisena.

”Hoitajuus ja ammatillisuus menevät oman minuuden edelle. Ei kukaan kadulla kuuntelisi tuollaista ja hymyilisi vaan”, Kulmala toteaa.

Seksuaalinen ahdistelu voi olla jopa viikoittaista ja tapahtuu usein potilaiden taholta, jotka ovat hyvinkin tietoisia omasta toiminnastaan. Ahdistelu voi tapahtua puheen tasolla tai sitten ihan käsiksi käymällä intiimeihin paikkoihin.

”Seksuaalinen häirintä on tosi henkilökohtaista, ja siitä tulee tosi inhottava olo, kun saatetaan jopa yrittää tunkea kättä housuihin.”

Omaisilta uhkauksia

Kulmalan mukaan suurimmat uhkailutilanteet koetaan omaisten puolelta. Tyytymättömyys johonkin asiaan purkautuu yleensä huutamisena. Joskus omainen tunkeutuu kanslian puolelle.

”Välillä kokee omaisten kanssa tiukkoja tilanteita, joissa et voi keskustella. Silloin tuntuu, että et ole edes ihminen. Sinulle huudetaan asioista, mihin sinulla itsellä ei ole vaikutusvaltaa.”

Hyvin usein riidan aiheena voi olla esimerkiksi potilaan kotiuttaminen, mikä kulminoituu hoitajaan, joka asian omaisille kertoo. Välillä omainen uhkailee vievänsä asiaa eteenpäin, tilannetta saatetaan jopa kuvata, kysytään nimeä ja pistetään video sosiaaliseen mediaan

”Sosiaalisesta mediasta löytyy esimeriksi kirjoituksia tapahtumasta, missä itse olen ollut mukana. Omaiset väittävät sellaista mitä ei ole tapahtunut. Ei voi itse mennä kommentoimaan ja korjaamaan asioita, koska minulla on vaitiolovelvollisuus. Se tekee minusta puolustuskyvyttömän”, Kulmala toteaa.

Usein törmätään esimerkiksi siihen, että osastolla paljon potilaita, ja omainen tulee, kysyy miten minun äitini voi.

”Jos en ole kerinnyt ihmistä vielä edes tavata sille päivää, he luulevat, etten välitä potilaasta. Sairaalan arki ei ole välttämättä ole omaisille tuttua, miten työt jaetaan.”

Lupa vetää rajoja tärkeää

Kulmala kuuluu Vantaan sairaalan varahenkilöstöön ja työskentelee yhteensä 11 eri osastolla ja vastaanotolla eli kaikilla Katriinan sairaalan vuodeosastoilla, päiväsairaalassa, geriatrisella vastaanotolla ja Peijaksen AKOS-osastoilla.

Kulmala pitää tärkeänä, että Vantaa on nostanut uhka- ja väkivaltatilanteet keskusteluun #ollaanihmisiksi-kampanjalla. Lisäksi tilanteisiin saa tukea ja jälkihoitoa työyhteisössä.

”Kampanja antaa luvan vetää rajoja. Työtämme on tukea ja auttaa potilaita ja omaisia, mutta me hoitajat emme ole vihan ja turhautumisen purkukanava."

Haasteista huolimatta terveydenhoitoala on myös antoisa ja antaa tekijälleen paljon.

”Jaksamistani tässä työssä tukee se, kun näkee kuntoutusprosessin tuottavan tulosta ja esimerkiksi aivoinfarktin sairastanut oppii taas kävelemään itse. Myös oma luontainen tarpeeni tehdä hyvää ja tuottaa iloa ihmisille on työssäni tärkeää. Ammattitaitoiset ja upeat työkaverit ovat myös suuri voimavara”, Sonja Kulmala kertoo.

Vantaan kaupunki kiinnittää huomiota asiakaspalvelutyötä tekevien kokemiin uhka- ja väkivakaltatilanteisiin #ollaanihmisiksi -kampanjallaan syksyn 2019 aikana. Lue lisää kampanjasta täältä.

Teksti: Kaisu Lehtomaa

Tarinoita Vantaalta kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 30.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter