Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi NREP Oy:n hankkeen Aviapoliksen Markkatien tonttikisan voittajaksi

Vantaan kaupunki järjesti julkisen haun Markkatien kolmesta toimitilatontista viime keväänä (11.3.-14.5.2019). Tontit sijaitsevat Lentoasemantien itäpuolella ja Tikkurilantie eteläpuolella, aivan Aviapoliksen ytimessä ja 500 metrin päässä juna-asemasta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että alueelle myönnetään suunnitteluvaraus NREP Oy:n Mark of Huber -nimisen toimisto- ja hotellihankkeen suunnittelua ja rakentamista varten. Tonttihaussa edellytettiin kaupunkikuvallisten ja toiminnallisten kriteerien lisäksi vahvasti pyrkimystä hiilineutraaliuuteen. Aiheesta lisää ennakkotiedotteessa.

Lautakunta päätti muun muassa myös myydä asuntotontit Koivuhaasta TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavaksi 763 800 euron hintaan sekä Leinelästä Skanska Oy:lle vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten 1 923 210 euron hintaan. Ylästöstä myytiin teollisuustontti SRV Rakennus Oy:lle 2 709 860 eurolla.

Päätettiin myös esittää nähtäville asemakaavan muutos Aviapoliksen alueella Pyhtäänkorventiellä, Veromiehen kaupunginosassa. Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 kem2 eli noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi.

Käsittelyssä oli myös pienempiä asemakaavamuutoksia: Kiitoradankuja Veromiehessä, Raappavuorentien oikaisu Martinlaaksossa sekä Rusokallio Hakkilassa. Rusokallion kaavamuutokseen jätettiin pöytäkirjalausuma: edellytämme, että kaavan vl-alueen hoidossa huomioidaan aiemmin tehdyt luontoselvitykset.

Lautakunnan kokouspäivät vuodelle 2020 vahvistettiin. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouspäivä vaihtuu ensi vuonna tiistaille. Lautakunta kokoontuu klo 17.00 Kielotie 28:ssa seuraavina päivämäärinä: 14.1., 11.2., 17.3., 21.4., 12.5., 2.6., 11.8., 8.9., 29.9., 3.11., 1.12. ja 15.12.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 30.9.2019 
(muokattu: )