Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli v. 2019 määrärahamuutoksia

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan maanantaina 30.9.2019 toimialan määrärahan muutoksia vuoden 2019 talousarviossa. Lautakunta keskusteli myös vuoden 2018 arviointikertomuksessa esiin nousseista asioista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 12,3 miljoona euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhka muodostuu lasten sijaishuollon palvelutarpeesta ja sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutuksessa kohonneista hoitovuorokausihinnoista (yhteensä 6,5 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (4,5 milj. euroa), HUS:n tuottaman Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen menoista (1,5 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,9 milj. euroa).

Erikoissairaanhoidon menomäärärahassa on yhteensä 11,9 miljoonan euron ylitysuhka, mikä sisältää HUS-johdolta 30.8.2019 saadun päivitetyn ennusteen. HUS-palvelusopimuksen toteutumisennuste on 242,0 miljoonaa euroa.

Tuloja arvioidaan kertyvän n. 1,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän eli noin 41,9 milj. euroa.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä mainitut määrärahamuutokset.

Vuoden 2018 arviointikertomus

Lisäksi lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaukset vuoden 2018 arviointikertomuksessa esille nousseisiin asioihin.

Julkaistu: 30.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter