Tekninen lautakunta päätti toimitilojen rakennusautomaatiojärjestelmästä

Tekninen lautakunta kokoontui 1.10. Kokouksessa päätettiin muun muassa uuden rakennusautomaatiojärjestelmän hankinnasta. Rakennusautomaatiojärjestelmä toimii alustana kiinteistön erilaisille teknisille järjestelmille ja varmistaa näiden sujuvan toiminnan. Rakennusautomaatiolla voidaan muun muassa ohjata rakennuksen käytettävyyttä, kuten lukituksia, sisäolosuhteita kuten valaistusta tai ilmanvaihtoa sekä energiatehokkuutta. Järjestelmä päätettiin hankkia kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Fidelix Oy:ltä. Hankinnan laskennallinen arvo kuuden vuoden (ja neljän optiovuoden) sopimuskaudella on noin neljä miljoonaa euroa.

Lautakunta päätti myös vuoden 2020 kokousaikataulusta. Teknisen lautakunnan kokouspäivä vaihtuu ensi vuonna keskiviikolle. Lautakunta kokoontuu klo 17.00 Kielotie 28:ssa seuraavina päivämäärinä: 15.1., 12.2., 18.3., 22.4., 13.5., 3.6., 12.8., 9.9., 30.9., 4.11., 2.12. ja 16.12.

Lisäksi käsiteltiin:

• Oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin päätöksestä koskien Lohestajantien katusuunnitelman hyväksymistä.
• Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle koskien valituksia Uudenmaan ELY-keskuksen tekemästä vahvistamispäätöksestä. Päätös koski ulkoilureitin yleissuunnitelmaa välille Hakunilan urheilupuisto - Sipoonkorven kansallispuisto.
• Vantaan kaupungin ja Finavian välisen ojitussopimuksen hyväksyminen.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter