Tuleva Vapaalan koulu viimeistelyvaiheessa

Opetuslautakunta päätti: Rajatorpan koulun nimi muuttuu Vapaalan kouluksi

Opetuslautakunta päätti maanantain kokouksessaan muuttaa Rajatorpan koulun nimen Vapaalan kouluksi. Koulu sijaitsee Vapaalan kaupunginosassa, mistä myös suurin osa koulun oppilaista tulee. Asiassa kuultiin koulun oppilaita ja huoltajia.

Vapaalan omakotiyhdistys ry esitti keväällä, että Rajatorpan koulun uuden rakennuksen valmistuessa joulukuussa koulun nimeksi muutettaisiin Vapaalan koulu, koska nykyisin sekä Vapaalan pientaloalue että Rajatorpan lähiö kuuluvat Vapaalan kaupunginosaan. Samalla ehdotettu nimi poistaisi sekaantumisvaaran Itä-Vantaalla sijaitsevaan Rajakylän kouluun. Sekä Rajatorpan että Rajakylän koulut tunnetaan lempinimellä Rajis.

Asiasta toteutettiin kysely Rajatorpan koulun nykyisille oppilaille ja huoltajille elo-syyskuussa 2019. Koulun henkilöstö ei halunnut ottaa nimiasiaan kantaa. Oppilaiden ja huoltajien mielipiteet menivät asiassa ristiin. 2/3 huoltajista kannatti nimenmuutosta, kun taas oppilaista sama osuus kannatti koulun nimen säilyttämistä ennallaan. Lautakunta äänesti asiasta ja nimenmuutoksesta päätettiin äänin 8-3 (asia 12).

Määrärahamuutoksia sivistystoimen vuoden 2019 talousarvioon

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sivistystoimen toimintatuottoja korotetaan 2 726 000 eurolla ja toimintakuluja korotetaan vastaavasti 1 052 000 eurolla. Opetuslautakunnan alaisen toiminnan tulojen arvioitu ylitys johtuu muun muassa perusopetuksen saamasta avustuksesta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, varhaiskasvatuksen saamista hanketuloista ja valtion korvauksista pakolaislasten varhaiskasvatukseen ja tukitoimiin sekä aikuisopiston maahanmuuttajakoulutuksen tuottojen ja hankkeiden saamien tukien ylittymisestä. Menojen arvioitu ylitys aiheutuu puolestaan muun muassa vuokrien ylittymisestä ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saadun avustuksen vaikutuksista menoihin perusopetuksessa sekä Aikuisopiston maahanmuuttajakoulutuksen ja hankkeiden menojen ylittymisestä.

Opetuslautakunnan muita päätöksiä

  • Päätettiin nimetä kasvatuksen ja oppimisen toimialan tuleva apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske kaupungin edustajaksi Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitukseen jäljellä olevalle kaudelle 1.1.2019—31.12.2021 (asia 8)
  • Valittiin Varian tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen sopimustoimittajat (asia 9)
  • Hyväksyttiin Ylästön koulun opetussuunnitelman päivittäminen (asia 13)
  • Päätettiin esittää edelleen tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan toimipisteen tarveselvitys. Aiheesta enemmän ennakkotiedotteessa (asia 14).

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 4.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter