Sosiaali- ja terveyslautakunta kiirehtii Tikkurilan hyvinvointikeskuksen toteuttamista

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2019 lausua Tikkurilan hyvinvointikeskus -hakkeen toteuttamisesta tekniselle lautakunnalle tämän kokoukseen 5.11.2019.

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että Tikkurilan terveysaseman kunto on huono ja sosiaalipalvelut toimivat hajasijoitettuna eri puolilla kaupunkia, minkä vuoksi Tikkurilan hyvinvointikeskus -hanke on toteutettava kiireellisesti. Lautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että Tikkurilan hyvinvointikeskus -hanke toteutetaan kokonaisuutena yhdessä vaiheessa tontille, jolle se on suunniteltu tarveselvityksessä. Lautakunta katsoo, että hankkeen suunnittelussa tulee kuulla sekä työntekijöitä että asukkaita.

Palveluseteli ikääntyneiden palveluasumiseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä palvelusetelin käyttöön ikääntyneiden palveluasumisessa.

Vantaalla ikääntyneiden asumispalvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta sekä laitoshoidosta. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja siihen liittyviä palveluja. Palveluasumisen palveluseteli kattaa Vantaan kaupungin palvelutarpeen arviointiin perustuvat asiakkaan säännöllisesti tarvitsemat kotihoidon- ja kotisairaanhoidon palvelut.

Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Kunta hyväksyy palvelusetelipalveluntuottajat sekä valvoo palvelun laadun toteutumista. Palveluasumisen palvelusetelin täysarvoksi päätettiin 32 euroa/tunti. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen suuruus määräytyy tulojen mukaan.

Vantaan apuvälinetoiminta HUS Apuvälinekeskukselle

Lautakunta päätti siirtää Vantaan apuvälinetoiminnan HUS Apuvälinekeskukseen edellyttäen, että Vantaalla on kaksi toimipaikkaa. Apuvälinetoiminta siirretään HUS:lle, jotta kuntalaiset saisivat parempaa palvelua. Vantaan terveyspalvelujen apuvälinetoiminnassa ei pystytä järjestämään määräaikaishuoltoja ja Vantaan apuvälinerekisteri on puutteellinen.

Siirrettäessä toiminta HUS Apuvälinekeskukseen apuvälineiden toimitusvarmuus asiakkaille paranee ja harvinaisempia apuvälineitä voidaan kierrättää. Huoltovarmuus paranee, kun apuvälineille tehdään lain mukaiset määräaikaishuollot. Apuvälineiden lainausten raportointi ja maksusitoumusten käsittely paranee HUS:n apuvälineohjelman myötä. Apuvälineiden luovutusperusteiden yhdenmukaisuus HUS:in alueella paranee.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävissä sen hyväksymisen jälkeen kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 4.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter