Tekninen lautakunta harkitsee ratikan suunnitelmaa - ylimääräinen kokous 19.11.

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 5.11. Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä sitä uudelleen ylimääräisessä kokouksessa kahden viikon kuluttua 19.11. Lautakunta keskusteli etenkin toteutusvaihtoehdoista, ratikan hyödyistä suhteessa bussiin sekä halusi aikaa perehtyä ratikkareitin vaihtoehtoisiin linjauksiin Tikkurilan keskustassa.

Yleissuunnitelma sisältää ehdotuksen ratikan reitistä, sen rakentamisen vaatimista muutoksista katualueisiin ja muuhun ympäristöön sekä liikennöinnin ratkaisuista. Ratikan reitti ja sen 26 pysäkkiparia muodostavat Vantaan kehityskäytävän, joka houkuttelee uutta asuntorakentamista ja palveluja korkeatasoisen joukkoliikenneyhteyden ympärille. Yleissuunnitelma toimii pohjana tarkemmalle maankäytön suunnittelulle: reitin varrelle tehtäville asemakaavamuutoksille ja yksityiskohtaisille katusuunnitelmille. Loppuvuoden aikana kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät toteutukseen tähtäävää jatkosuunnittelua. Tarkempi suunnittelu kestäisi noin neljä vuotta, minkä jälkeen rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2024 ja raitiotien liikennöinti vuonna 2028. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa.

Ammattiopisto Varian Vehkalan toimipiste etenee kaupunginhallitukseen

Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan hankkeen tarveselvityksen, joka toimii lähtökohtana tarkemmalle hankesuunnittelulle. Myös opetuslautakunta hyväksyi hankkeen osaltaan eilen 4.11. Tarveselvitys etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vantaan Ammattiopisto Varia toimii nykyisellään neljässä eri toimipisteessä Vantaalla: Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Variassa opiskelee yhteensä noin 4000 eri alojen opiskelijaa ja henkilöstöä on yli 300 henkeä. Oppilaitoksen tavoitteena on siirtyä kahden toimipisteen malliin, joista toinen olisi Vehkalassa ja toinen Hiekkaharjussa.

Varia Vehkala on mitoitettu noin 2 650 opiskelijalle ja 250 työntekijälle. Rakennuspaikka on kaupungin omistama noin 5,5 hehtaarin kokoinen Vehkalantien tontti, joka sijaitsee Kehäradan Vehkalan aseman vieressä. Oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan noin 450 autopaikan pysäköintialue toteutetaan Vehkalantien länsipuolelle kaupungin omistamalle maalle. Hankkeen rakentamisen kustannuksiksi arvioidaan hieman alle 83 miljoonaa euroa. Varia Vehkala olisi tämänhetkisen aikataulun mukaan käytössä 2024 syyslukukauden alkaessa. Hanke toteutettaisiin kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena.

Tikkurilan hyvinvointikeskus jätettiin pöydälle

Uuteen hyvinvointikeskukseen siirtyisivät Tikkurilan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluyksiköt nykyiseltä Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemalta sekä muita palveluyksiköitä lähinnä Tikkurilan alueen yli 20 muusta toimipaikasta. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat myös Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen Tikkurilan alueen palveluyksiköt, Vantaan työterveys, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen Tikkurilan ensihoitoyksikkö, HUS-Kuvantaminen, Hyks Silmäklinikka ja HUSLAB. Hyvinvointikeskuksessa työskentelisi lähes 1000 henkilöä. Suunnittelun tässä vaiheessa hyvinvointikeskukselle on esitetty Tikkurilan keskustassa neljää vaihtoehtoista sijaintia: kaksi radan itä- ja kaksi länsipuolella. Hankkeen rakennuskustannusten ennustetaan olevan noin 136 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaisi kilpailutettu kiinteistösijoittaja, jolta tilat vuokrattaisiin hyvinvointikeskuksen käyttöön. Tekninen lautakunta harkitsee hankkeen tarveselvityksen hyväksymistä seuraavaan kokoukseen saakka.

Lisäksi lautakunta hyväksyi useita katusuunnitelmia:

• Koivuhaantie, Koivuhaka
• Härkähaantie, välillä Kehä III - Vehkalan asema, Myllymäki
• Tikkurilantie, Nuolitien liittymä, Viinikkala
• Laavatie, Kivistö
• Tikkuraitti, Tikkurila
• Vehkalantie, Myllymäki.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta pöydälle jätettyjä Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa (asia 5) ja Tikkurilan hyvinvointikeskusta (asia 6).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter