Kaupunginhallitus käsittelee työllisyyden kuntakokeiluun hakemista

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 11. marraskuuta hakemusta kuntakokeiluun, jossa vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä.

Vantaa hakee kokeiluun yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Kokeilussa kunta vastaa niistä työttömänä ja työvoimapalveluissa olevista työnhakijoista, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeilussa ovat mukana myös kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä työttömänä tai työvoimapalveluiden asiakkaina olevat maahanmuuttajat. Vantaalla kokeilun kohderyhmään kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön tiedon mukaan 12 967 henkilöä.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Eduskunta päättää kokeiluun otettavista kunnista kokeilulain hyväksymisen yhteydessä. Hallituksen esitys kokeilulaiksi on tarkoitus antaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020, ja ne jatkuvat vuoden 2022 loppuun.

Hyväksyttävänä useita kaavoja

Myyrmäkeen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen suunnitellaan uutta kerrostalokorttelia. Uudet rakennukset ovat julkisivultaan värikkäitä ja korkeimmillaan kahdeksankerroksisia. Myyrmäkeen on tulossa myös uusi päiväkoti aivan Louhelan aseman lähelle. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla.

Puu-Kivistön suunnitelmat etenevät. Nyt käsiteltävä Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaava ja asemakaavamuutos mahdollistaa kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttamisen Kivistön keskustaan Ruusukvartsinkadun, Timanttikujan, Kehäradan ja Puuhelmenpuiston rajaamalle alueelle. Uusia asuntoja alueelle tulee noin 200.

Muita kokouksen aiheita

  • Talous- ja strategiajohtajan viran täyttäminen
  • Vantaan Ammattiopisto Varian Vehkalan toimipisteen tarveselvitys
  • Toiminta-avustus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle yhteisötalotoimintaan
  • Vantaan kulttuuripalkinnot 2019

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 7.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter