Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksensä sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen osalta, että Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan osalta. Kaavoista oli valitettu. Maakuntakaava jää hallinto-oikeuden päätöksen mukaan voimaan, mutta hallinto-oikeus kumoaa Östersundom-toimikunnan yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että yleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia ei voida kaikilta osin pitää asianmukaisena. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että yleiskaavassa osoitetun Sipoonkorven ja Mustavuoren välisen viheryhteyden sijainti ja laajuus poikkeaa maakuntakaavasta, eikä maakuntakaavassa osoitettua itä-länsisuuntaista viheryhteyttä ole lainkaan osoitettu yleiskaavassa. Tämä poikkeaa Östersundomin maakuntakaavassa osoitetusta ratkaisusta, joka on selvityksenä otettu huomioon arvioitaessa yleiskaavaratkaisun lainmukaisuutta.

”Ratkaisu on meille tietysti pettymys. Nyt on syytä tarkastella hallinto-oikeuden perusteluja huolella. Arvioimme tilanteen ja sen, onko tästä päätöksestä valittamiselle edellytyksiä”, toteaa Östersundom-toimikunnan puheenjohtajana toimiva Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.

Kuntien yhteisestä Östersundomin yleiskaavasta päätti 11. joulukuuta 2018 kuntien yhteinen Östersundom-toimikunta. Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot olivat päättäneet saman sisältöisillä päätöksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Lisätietoa:

Helsingin hallinto-oikeuden tiedote
Yhteinen Östersundom- sivusto

Julkaistu: 29.11.2019 
(muokattu: )