Vehreä, vahvojen keskustojen Vantaa – Uusi yleiskaava nyt nähtävillä

Vantaan koko kaupungin laajuisen uuden yleiskaavan ehdotus on nyt nähtävillä. Kaavaehdotukseen voi tutustua verkossa muun muassa esittelyvideoiden kautta. Kaikki yleiskaavaehdotukseen liittyvä aineisto ja tehdyt selvitykset löytyvät verkosta: www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Uusi yleiskaava ohjaa kaupungin kasvua olemassa oleville, jo rakennetuille alueille. Kaupunki tiivistyy etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, mikä edistää kestävää elämäntapaa ja liikkumista. Nykyistä kaupunkirakennetta täydentämällä säästetään toisaalla enemmän tilaa luonnolle ja laajoille virkistysalueille.

- Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Maankäytön pitkän aikavälin suunnittelu, joka ohjaa rakentamista joukkoliikenteen äärelle on yksi merkittävimmistä kaupungin keinoista tähän tavoitteeseen pääsemiseksi, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ratkaisu turvaa seudullista ja paikallista viherympäristöä sekä luonto- ja kulttuuriarvoja. Yleiskaavaan on määritelty ekologinen verkosto ja merkittävä määrä täydennyksiä luonnonsuojeluverkostoon. Yleiskaavassa on myös seudulliseen verkkoon kytkeytyvät pyöräilyn baanat sekä kattava ulkoilureittien verkosto.

Vantaa on jo vuosikymmeniä kasvanut ratojen varteen. Viimeiset viisi vuotta Vantaan kasvu on keskittynyt kehäradan varrelle. Tulevaisuuden merkittävän kasvukäytävän muodostaa Vantaan ratikka Helsingin Mellunmäestä, Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Yleiskaavassa on huomioitu myös lentorata, joka tuo uuden junayhteyden lentoasemalle, summaa kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Ratojen lisäksi uutena liikenneyhteytenä yleiskaavaan on merkitty Tuusulanväylän ja Hämeenlinnanväylän välinen uusi osuus maantiestä 152, joka on seudullinen erityisesti logistiikan tarpeisiin osoitettu yhteys.

Monikeskuksisen kaupungin ytiminä toimivat uudistuvat keskustat. Etenkin Tikkurilassa, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä mahdollistetaan alueiden laajentuminen ja tiivistyminen.
- Pelkkä asuntorakentaminen ei ole elinvoimaisuuden tae. Keskustoihin tarvitaan lisää työpaikkoja, monipuolisia palveluita ja viihtyisää ja turvallista kaupunkitilaa, Hannu Penttilä jatkaa.

Seudun elinkeinoelämän moottorina toimivan lentokentän kasvun edellytykset on yleiskaavassa turvattu niin itse kentän ja sen liikenneyhteyksienkin osalta.
- Aviapolis kasvaa tulevaisuudessa merkittäväksi seudun keskukseksi. Yleiskaavassa on varattu tilaa tiiviille keskustatoiminnoille, asumiselle ja työpaikoille – ja viheralueiden verkostolle. Ollakseen 24/7 elävä lentokenttäkaupunki, tarvitsee Aviapolis koko elämisen kirjon. Yleiskaavan ratkaisut on tehty niin, että kentän ja kaupungin yhtälö toimii, kuvailee yleiskaavapäällikkö Mari Siivola.

Vantaan uusi yleiskaava 2020 on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on suunnitella ja yhteensovittaa kunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, työpaikkojen, palveluiden, liikenteen sekä virkistys- ja viheralueiden sijoittumista. Yleiskaavalla määritellään maankäytön kehityksen periaatteet, jotka ohjaavat asemakaavoja ja muuta tarkemman tason suunnittelua.

- Yleiskaavalla ratkotaan lukuisia paikallisia ja seudullisia kysymyksiä. Osallistuvien tahojen joukko on iso, joten ratkaisut on usein soviteltu monista näkökulmista yhteen. Luonnoksesta saatiin palautetta niin viranomaisilta kuin asukkailtakin, minkä pohjalta nyt nähtävillä olevaan kaavaehdotukseen on tehty monia muutoksia. Muutokset esitellään verkossa julkaistussa videokoosteessa, kertoo Mari Siivola.

Asukastilaisuuksia ei kevään nähtävilläolon aikana voida järjestää valtakunnallisten, koronavirustilanteesta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tilaisuuksien sijaan yleiskaavaan voi kätevästi tutustua videoesittelyjen kautta. Yleiskaavaehdotus on nähtävillä myös Myyrmäen ja Tikkurilan Vantaa-infoissa. Viralliset muistutukset toimitetaan yleiskaavan nähtävilläolon aikana, 18.6.2020 mennessä, kaupungin kirjaamoon.

Julkaistu: 23.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter