Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus saa maanatain 18.5.2020 kokoukseensa käsiteltäväkseen Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen. Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukaan terveysasemapalvelut tarjotaan jatkossa neljässä alueellisessa Länsi-, Keski-, Pohjois- ja Itä-Vantaan hyvinvointikeskuksessa ja sotekeskuksissa.

Väestömäärän kasvun myötä Tikkurilan suuralueen sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve sekä niiden tilatarpeet kasvavat jatkuvasti. Tilatarpeet ratkaiseminen uudisrakennuksella on perusteltua useista syistä, muun muassa koska Tikkurilan nykyisen sosiaali- ja terveysasemarakennuksen kunto on heikko ja laajennusvara riittämätön.

Tarveselvityksessä hyvinvointikeskuksen henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 990 henkilöä. Rakennuksen huoneistopinta-ala on 29 000 htm² ja rakennuskustannusennuste on 128 200 000 €. Hanke on Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 linjausten mukainen ja sisältyy Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan 2019–2022 konserniyhtiö VTK Oy:n hankkeena.

Tarveselvityksessä esitetyt tila- ja palveluratkaisut ovat selvityksen jälkeen muuttuneet, mistä syystä kaupunginhallitukselle esitetään, että Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys lähetetään uudelleen valmisteltavaksi. Tässä yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia hyvinvointikeskuksen kokonaispinta-alan pienentämiseen, kustannustason alentamiseen ja hankkeen toteuttamiseen kahdessa vaiheessa.

Lisäksi esityslistalla mm.

  • Vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus, asia 6
  • Lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista, asia 10
  • Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta, asia 11
  • Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vekkox Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, asia 15

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 14.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter