Vantaa ja Helsingin yliopiston Avoin yliopisto vakiinnuttivat yhteistyönsä

Tietokone. Kuva: Sakari Manninen

Vantaan lukiolaiset pääsevät suorittamaan maksutta Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kursseja. Korkeakouluopinnot saa hyväksiluettua lukion oppimäärään, ja opintopisteet jäävät myös yliopiston opintosuoritusrekisteriin odottamaan tutkinto-opiskelijaksi pääsyä. Vantaan kaupunki kattaa opintojen kustannukset.

Toimintaa on pilotoitu kesästä 2019 alkaen, ja nyt Vantaan lukioiden ja Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimintamalli on päätetty vakiinnuttaa. Pilottivaiheessa lukiolaisille olivat tarjolla valikoidut opintojaksot, mutta kesästä 2020 alkaen lukiolaiset voivat osallistua mille tahansa Avoimen yliopiston opintojaksolle.

Yhteistyömallilla halutaan antaa lukiolaisille tuntumaa korkeakouluopinnoista ja -maailmasta jo lukioaikana ja helpottaa alavalintaa lukion jälkeen. Eri tieteenalojen johdantokurssit voivat auttaa myös ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa.

– Tarjoamme tärkeän mahdollisuuden päästä kurkistamaan korkeakouluopintoihin jo ennen kuin korkeakouluun haetaan. Näin saadaan tuettua nuorten jatko-opintopolulle siirtymistä. Erityisesti nyt, jos opiskelijoiden työ- tai harrastussuunnitelmat ovat menneet uusiksi koronaviruspandemian vuoksi, kesää voi hyödyntää myös tutustumalla korkeakouluopintoihin, vinkkaa projektisuunnittelija Maria Valkonen.

Yhteistyön taustalla on syksyllä 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki sekä syksyn 2021 alusta käyttöön otettava uusi lukion opetussuunnitelma. Lain mukaan osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa.

– Vantaa oli ensimmäinen kunta, joka lähti pilotoimaan mallia Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa. Vantaa on toiminut tässä edelläkävijänä, jonka esimerkin innoittamana samaa toimintamallia ollaan toteuttamassa laajemminkin. Lukiolaiset ovat meille tärkeä kohderyhmä, jolle on hienoa olla mahdollistamassa ensikosketus yliopisto-opintoihin kauttamme, kertoo koulutusasiantuntija Saija-Leena Saarinen Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta.

Opinnot ovat avoimia kaikille Vantaan lukioiden tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijat voivat kysyä lisätietoja korkeakouluopintoihin tutustumisesta oman lukionsa opinto-ohjaajilta.

Julkaistu: 18.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter