Työllisyys ja verotulot sakkaavat – vantaalaisia yhä enemmän

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen vuoden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa noin 235 100 henkeä. Kasvua oli tammi-maaliskuussa yli 1 300 henkilöä, noin 100 vähemmän kuin viime vuonna. Suurimpien kaupunkien vertailussa Vantaan, Helsingin ja Espoon väestönkasvu eroaa nopeudellaan selvästi muista kaupungeista. Vantaa oli voittaja kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Vantaalla on myönnetty tammi-huhtikuussa lupa noin 1 170 asunnon rakentamiselle, mikä on runsaat 100 asuntoa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Työttömyys kääntyi koronakriisin seurauksena maaliskuussa jyrkkään nousuun. Huhtikuussa viikolla 18 työttömien työnhakijoiden määrä oli Vantaalla noin 24 000 henkeä. Työttömistä työnhakijoista puolet on lomautettuja. Vantaan työttömyysaste on 20,3 prosenttia.

Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kuntien verotuloihin. Vantaan vuoden 2020 ennuste on laskettu käyttäen 8 prosentin bruttokansantuotteen laskun oletusta. Vantaan verotulokehityksen toipumista hidastaa koronavirusepidemian pitkäaikaiset lentoliikenteeseen ja lentokenttätoimintoihin liittyvät vaikutukset. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla vuonna 2020 noin 53 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu.

Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan alittamaan talousarvion noin 20 miljoonalla eurolla, josta maanmyyntivoittojen osuus on 10 miljoonaa euroa. Toimintakulut (ilman HSY) ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 5 miljoonalla eurolla, jota selittävät muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion ylitysennuste sekä HSL:n ennakoitua suurempi kuntamaksuosuus.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 25 miljoonaa euroa negatiivisempana talousarvioon nähden. Koronavirusepidemian aiheuttamat käyttötalousvaikutukset tarkentuvat vuoden 2020 aikana.

Tulosennuste päätyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin 98,5 miljoonan euron alijäämään (talousarvio 23,1 miljoonaa euroa). Ennusteessa ei ole otettu huomioon hallituksen suunnittelemia kuntatalouden lisäkompensaatioita, jotka toteutuessaan pienentävät ennustettua alijäämää.

Investointeihin kohdistetaan säästötoimenpiteitä vuoden 2020 aikana koronavirusepidemian kaupungille aiheuttamien erittäin negatiivisten talousvaikutusten vuoksi. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2019 lopussa noin 897 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuoden 2020 nettolainanotto on 51,61 miljoonaa euroa, mutta lainanoton määrä tarkentuu kesän jälkeen, kun rahoituksella on tarkempi kuva koronakriisin vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvion toteumaan ja kassatilanteeseen.

Julkaistu: 18.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter