Vantaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat lähes 10 prosenttia

Vastavalmistuneen Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY:n) laskelman mukaan Vantaan kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2019 noin yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli pääosin seurausta Vantaan Energia Oy:n päätöksestä siirtyä biopolttoaineiden suurempaan käyttöön kaukolämmön tuotannossa, jolloin kivihiilen ja maakaasun käyttö väheni huomattavasti.

Vantaan tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan merkittäviä vähennyksiä energiantuotannon päästöjen lisäksi myös energiankulutuksen ja liikenteen aiheuttamiin päästöihin. Sähkön käytön päästöt vähenivät Vantaalla noin 6 prosenttia ja liikenteen päästöt kaksi prosenttia.

Vantaan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 noin 982 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Ensimmäistä kertaa päästölaskennan seurantavuoden 1990 jälkeen kaupungin kokonaispäästöt laskivat alle miljoonan tonnin. Vantaalaista kohden päästöt olivat 4,2 tonnia CO2-ekv. Espoossa kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin prosentin ja Kauniaisissa päästöt pysyivät lähes ennallaan. Helsingin päästöt sen sijaan kasvoivat noin kaksi prosenttia. Espoon ja Helsingin päästöjen kasvu oli seurausta kivihiilen polton lisääntymisestä.

Merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjen lähteet ovat rakennusten lämmittäminen, liikenteen energiankulutus sekä kulutussähkön käyttö.

- Vantaan kaupunki vaikuttaa päästöihin ilmasto- ja resurssiviisaalla maankäytöllä, rakentamisella sekä liikennesuunnittelulla. Kaupungin omassa rakentamisessa ja tontinluovutusehdoissa on energiatehokkuusvaatimuksena A-luokka ja uusiutuvan energian käyttöä lisätään investoimalla aurinkosähköön ja luopumalla öljylämmityksestä, summaa ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti Vantaan kaupungilta.

- Vaikka Vantaan kasvihuonekaasupäätöt ovat koko viime vuosikymmenen olleet laskussa ja viime vuoden vähennys merkittävä, tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan edelleen entistä kunnianhimoisempia toimia, Rautalahti muistuttaa. Hiilineutraalin Vantaan päästöjen tulisi vuonna 2030 olla 215 kt CO2.

Vantaalla kaukolämmöntuotannon päästöt laskivat HSY:n laskennan mukaan viime vuonna 22 %. Merkittävin tekijä kaukolämmön päästöjen vähentäjänä on syksyllä 2018 käynnistynyt Martinlaakson biovoimalaitos, jossa maakaasu ja öljy on korvattu biomassalla. Kaukolämmön uusiutuvien polttoaineiden osuus kuusinkertaistui 3 prosentista 19 prosenttiin. Myös jätevoimalla tuotettiin hieman enemmän energiaa. Jätevoimalan tuotannosta laskennallisesti puolet on päästötöntä.

- Ilmastokriisin pysäyttäminen edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimia. Energiayhtiöillä on tässä tilanteessa merkittävä rooli. Vantaan Energia haluaa olla eturintamassa ja lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa jo vuonna 2022. Haluamme johtaa muutosta energiasektorilla. Etsimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia tapoja tuottaa energiaa älykkäällä ja kestävällä tavalla kohtuulliseen hintaan, kuvailee toimitusjohtaja Jukka Toivonen Vantaan Energian strategiaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Kaupungin ilmastotoimia ohjaa Resurssiviisauden tiekartta, johon on koottu kaupungin toimet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden etenemistä seurataan vuosittain Ympäristövastuuraportissa, jonka tuorein versio keväältä löytyy Vantaan kaupungin nettisivuilta ja johon tullaan päivittämään vuoden 2019 päästötiedot.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Laskenta tehdään alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen, mutta laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden välillisiä päästöjä.

Tutustu HSY:n päästölaskelmaan verkossa

Resurssiviisauden tiekartta ja ympäristövastuuraportti kaupungin verkkosivuilla

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Jari Viinanen, puh. 040 723 8353, jari.viinanen@vantaa.fi

Ilmastoasiantuntija Juha Viholainen, puh. 050 4761237, juha.viholainen@hsy.fi

Julkaistu: 19.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter