Ympäristölautakunnassa tarkistettiin palvelumaksuja

Ympäristölautakunta kokoontui 5.11. Käsittelyssä oli sekä ympäristönsuojeluviranomaisen maksut, ympäristöterveydenhuollon maksutaksa sekä kaupungin pieneläinvastaanoton klinikkamaksujen ja eläinten tuhkaamismaksujen korottaminen (asiat 5-7).

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksuja ovat muun muassa ympäristölupiin ja erilaisiin ilmoituksiin, kuten meluilmoitus, liittyviä maksuja. Maksuja päivitettiin vastaamaan kustannustason nousua ja suhteuttamaan maksuja asian käsittelyn vaatimaan työmäärään. Esimerkiksi kivenlouhinnan vaatima ympäristölupa kustantaa jatkossa 3300 euroa ja maankaatopaikan 4900 euroa.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan esitettiin keskimäärin viiden prosentin korotusta ympäristöterveydenhuollon kohonneiden kustannusten vuoksi. Muutoksena aiempaan, jatkossa perittäisiin myös 60 euron suuruista nikotiinivalmisteiden myynnin vuosivalvontamaksua. Lisäksi muun muassa elintarvikkeiden vientitodistusten laatimisen maksua korotetaan.

Kaupungin eläinlääkärivastaanoton klinikkamaksuihin ja eläinten tuhkaamismaksuihin liittyen päätettiin niin ikään korotuksista. Esimerkiksi 30-45 minuutin ajanvarauksen klinikkamaksu nousee nykyisestä 15 eurosta 18 euroon 1.1.2021 lähtien. Vastaanotolla lopetettujen eläinten tuhkaamismaksu nousee 10 eurolla ja muualla kuolleiden tuhkaamismaksu 7 eurolla nykyisestä. Tuhkaamismaksu määräytyy eläimen painon mukaan, ollen kalleimmillaan 77 euroa.

Asia 8 poistettiin listalta esittelijän toimesta.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.11.2020 
(muokattu: )