Päivi Ruotoselle Nuorisotutkimusseuran kunniamaininta laadukkaasta opinnäytetyöstä

Päivi Ruotonen

Nuorisotutkimusseura on myöntänyt kunniamaininnan Vantaan kaupungin etsivän nuorisotyön esimies Päivi Ruotoselle hänen tekemästään opinnäytetyöstä. Kunniamaininta myönnettiin Nuorisotutkimusseuran järjestämässä opinnäytetyökilpailussa, ylempien AMK-opinnäytteiden sarjassa.

Parhaat nuoria tai nuoruutta käsittelevät opinnäytetyöt valitsi Nuorisotutkimusseuran hallituksen valitsema palkintoraati. Opinnäytetyöpalkinnot jaetaan vuosittain Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä marraskuussa. Tänä vuonna voittajat ja kunniamaininnan saajat julkistettiin virtuaalilähetyksessä perjantaina 6.11.

Ruotosen opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oli Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden työpajatoiminnassa olevien työpajanuorten terveyspalvelut. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen terveydenhuollon ammattilaisista koostuva kokonaisuus edistäisi työkokeilussa olevan työpajanuoren terveyttä, hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä. Lisäksi työssä selvitettiin, millainen olisi työkokeilussa olevan työpajanuoren räätälöity työterveyshuolto sekä terveydenhuollon moniammatillisen yhteistyön merkitys työpajanuoren työ- ja toimintakyvyn tukemisessa.

Ruotosen tavoitteena oli selvittää niin nuorten kuin asiantuntijoiden näkemys siitä, miten työpajanuorten palvelu terveydenhuollon näkökulmasta tulisi rakentaa työpajanuoren terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tutkimustuloksissa oli nähtävissä, että terveydenhuollon palveluissa on haasteita erityisesti avun saamisessa psyykkisiin oireisiin. Ilman tukihenkilön tai läheisen apua, nuori jää ilman hoitoa. Lisäksi terveydenhuollon palvelut koettiin hajanaisina, tuki lyhytaikaisena, ja nuoret kokivat, etteivät he tule kuulluksi terveydenhuollon palveluissa. Myös moniammatillisessa työskentelyssä oli haasteita, jotka vaikuttavat toimivan yhteistyön syntymiseen.

Muissa tutkimustuloksissa korostui monipuolisten terveydenhuollon chat-palveluiden puute. Nuoret kokivat työpajan hyvinvoinnin näkökulmasta merkityksellisenä tukijana.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että työpajanuorten terveydenhuollon omalle palvelulle olisi tarvetta. Moniammatillista työotetta ja nettiauttamispalveluita tulee kehittää entisestään. Myös terveydenhuollon ammattilaisen taitoa kohdata nuori pitäisi vahvistaa koulutuksen avulla.

Julkaistu: 9.11.2020 
(muokattu: )