Vantaa kerää ehdotuksia pyöräliikenteen kehittämiseksi

Pyöräilijä Tikkurilassa

Vantaa kutsuu asukkaat ja muut Vantaalla liikkuvat kertomaan ehdotuksensa kaupungin pyöräreittien ja pyöräliikenteen järjestelyjen kehittämiseksi. Kehittämisehdotuksensa voi kertoa 3.1.2021 asti avoinna olevalla osallistuvavantaa.fi-sivustolla julkaistulla verkkokyselyllä.

Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä mistä tahansa pyöräilyyn tarkoitetusta reitistä, joihin kuuluvat varsinaisten pyöräteiden lisäksi mm. tonttikadut ja ulkoilutiet. Kyselyssä voi tuoda esiin esimerkiksi toiveita uusista pyöräteistä tai kertoa, jos pyöräreitillä on näkemäeste risteyksessä, puutteellinen valaistus tai huonokuntoinen päällyste. Vastauksia käytetään hyväksi pyöräliikenteen järjestelyjen ja pyöräteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Tavoitteena on parantaa pyöräilyolosuhteita ja tukea pyöräilyn lisääntymistä. ”Hyvillä pyöräilyolosuhteilla on suuri merkitys liikkumisen helppouteen ja kaupungissa viihtymiseen. Pyöräliikenne on myös päästötöntä, ja sen lisääminen onkin tärkeää Vantaan hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä”, kertoo liikennetutkija Timo Väistö.

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Tietoa pyöräilystä ja pyöräilyn kehittämisestä Vantaalla

Julkaistu: 27.11.2020 
(muokattu: )