Minne korkea rakentaminen Vantaalla sopii? – selvitys kaupunkisuunnittelulautakuntaan

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu tiistaina 1.12. Käsittelyssä tuolloin on muun muassa korkean rakentamisen selvitys, jossa kuvataan korkeaan rakentamiseen sopivia paikkoja Vantaalla (asia 7).

Korkean rakentamisen rajaksi Vantaalla määritettiin selvityksessä 56 metriä, mikä tarkoittaa kerroskorkeudesta riippuen noin 17 kerrosta. Toistaiseksi tällaisia, yli 56 metriä korkeita rakennuksia ei Vantaalla vielä ole. Tällä hetkellä kaupungin korkein rakennus on tasan 56 metriä korkea Martintorni Martinlaaksossa.

Määrittämällä korkean rakentamisen raja samaksi koko kaupungissa, pyritään mahdollisimman selkeään suunnittelun ohjaukseen. 56 metriä matalampien rakennusten katsotaan muodostavan paikallisia, eivät niinkään suurmaiseman maamerkkejä, joten niiden sijoittumista voidaan ohjata esimerkiksi kaavarungoissa. 56 metriä toimii luontevana rajapyykkinä myös siksi, että sen kohdalla astuu voimaan palomääräysten tiukin vaatimustaso.

Selvityksessä kartoitettiin korkeaan rakentamiseen liittyviä erityispiirteitä, kuten varjostus- ja tuulisuusvaikutuksia, maisemallisia ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia, liikennejärjestelmään kohdistuvaa kuormaa sekä teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä. Näiden kautta muodostettiin käsitys korkeiden rakennusten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Esimerkiksi maan arvon on oltava riittävän korkea, jotta kalliimmat rakentamiskustannukset ovat perusteltuja. Samoin julkisen liikenteen palvelutaso, jalankulkuympäristön laatu ja palveluiden saatavuus ovat keskeisiä, jotta korkea rakennus asettuu osaksi keskustamaista ympäristöä ja sen käyttäjät voivat hyödyntää kestäviä liikkumismuotoja. Lentoliikenteen vaikutukset on myös luonnollisesti huomioitava.

Näiden tekijöiden pohjalta potentiaalisiksi korkean rakentamisen alueiksi seuloutuivat Aviapolis, Tikkurila sekä Myyrmäki-Louhela. Myös Kivistössä korkea rakentaminen olisi mahdollista muutoin, muttei lentoliikenteen asettamien korkeusrajoitusten vuoksi.

Lisäksi lautakunnan käsittelyssä mm.:

• Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 (asia 6)
• Pirttirannan asemakaava Seutulassa (asia 8)
• Yhteensä kolmen tilan osto Keimolasta (asia 11)
• Tilan osto Seutulasta (asia 12)
• Tarjouskilpailun järjestäminen asuinrakennustontista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Martinlaaksosta (14)
• Teollisuustontin myyminen Piispankylästä Kiinteistö Oy Kisällille / SRV Rakennus Oy:lle (asia 16).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 27.11.2020 
(muokattu: )