Sisäliikuntapaikat ja sisätilat ovat suljettuna 30.11.2020-31.1.2021

Uimahalli

Pääkaupunkiseutu on koronatilanteen osalta leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi käyttöön on otettu seuraavia rajoitustoimenpiteitä ajalla 30.11.2020-31.1.2021.

  • sisäliikuntatilat ovat suljettu, mukaan lukien uimahallit, jäähallit, ylipainehallit ja kuntosalit
  • yli 20-vuotiaiden ulkoliikunta on keskeytetty
  • Vantaan kaupungin ohjattu ryhmäliikunta on keskeytetty
  • koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilat on suljettu vapaa-ajankäytöltä
  • alle 20-vuotiaiden ulkoliikuntaharrastustoiminta voi jatkua jo myönnetyillä vuoroilla
  • lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia arvioidaan uudestaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän kokouksessa 14.1.2021 epidemiatilanteen kehittymisen, virusmuunnoksen leviämisen tilanteen sekä valtioneuvoston mahdollisten uusien linjausten pohjalta

Sisätilat

Kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva kaikki toiminta on keskeytetty 30.11.2020-31.1.2021 välisellä ajalla. Keskeytys koskee kaikkia ikäryhmiä.

Sisäliikuntatilat

Rajoitukset koskevat kaikkea toimintaa, myös kilpailu-, ottelu- ja sarjatoimintaa.

Koulut ja päiväkodit toteuttavat liikuntatunnit omissa tiloissaan ja ulkona.

Poikkeukset rajoituksiin

Urheilijoiden ja joukkueiden, joille on myönnetty poikkeuslupa harjoitella Vantaan kaupungin liikuntatiloissa, on tullut ilmoittaa harjoitteluaikataulutoiveensa sähköpostitse keskiviikkoon 16.12.2020 klo 12.00 mennessä (liikuntatilavaraukset@vantaa.fi). Tämän jälkeen tulevia toiveita ei käsitellä.

Ulkoliikuntatilat

Lasten ja nuorten ulkoliikuntaharrastustoiminta saa jatkua aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Yli 20-vuotiaiden ulkoliikuntavuorot on peruttu.

Ulkoliikuntapaikoille ei myönnetä uusia vuoroja, vaan ulkoliikuntapaikat ovat avoinna kuntalaisille.

Ulkoliikuntapaikoilla tulee ylläpitää turvaetäisyyksiä. Pukukopit on suljettu.

Vuorojen peruutukset

Vantaan kaupungin liikunnan palvelualue peruu Timmistä vuorot. Peruutettuja vuoroja ei laskuteta.

Kysymyksiä ja vastauksia:

-Milloin rajoitukset astuvat voimaan?

Rajoitukset ovat tulleet voimaan 30.11.2020 ja ovat voimassa 31.1.2021 saakka.

-Miksi rajoitukset tehdään?

Koronaepidemian leviämisvaiheessa tulee vähentää kontakteja muihin ihmisiin. Epidemiologisen arvion perusteella on katsottu, että on aiheellista tehdä erityisiä rajoituksia lähikontakteja vaativaan toimintaan, jossa riittäviä turvavälejä ei voida varmistaa.

-Hyvitetäänkö rajoitusten vuoksi peruutetun toiminnan tilamaksut?

Peruutettuja vuoroja ei laskuteta.

-Mikä on sisätila? Onko ylipainehalli tai jäähalli sisätila?

Ylipainehalli ja jäähalli katsotaan sisätilaksi.

-Koskevatko samat uudet koronarajoitukset muitakin kuin kaupungin tiloja?

Samoja uusia koronarajoituksia suositellaan noudatettavaksi myös yleishyödyllisten ja yksityisten yhteisöjen tiloissa. Kaupungit voivat päättää vain omien tilojensa käytöstä.

-Koskevatko uudet rajoitukset ulkona toteutuvaa harrastustoimintaa?

Rajoitukset koskevat kaikkea sisätiloissa toteutettavaa toimintaa sekä yli 20-vuotiaiden ulkona toteutettavaa harrastustoimintaa.

Julkaistu: 27.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter