Håkansbölen kartanoalueen remontti jatkuu - ravintolatoimija kilpailutetaan uudelle, laajemmalle kokonaisuudelle

Vantaan kaupunki on kunnostanut arvokkaan Håkansbölen kartanoalueen rakennuksia Hakunilassa vaiheittain. Ensimmäisenä kunnostettiin Pehtoorin talo, jonka kaupunki remontoi ja varusteli kahvilatoimintaan sopivaksi ja haki tiloihin kahvilayrittäjää keväällä 2018. Ruuna Cafe -nimisen kahvilatoimijan ja Vantaan kaupungin välinen vuokrasopimus Pehtoorin talosta on ollut toistaiseksi voimassaoleva, sillä on ollut tiedossa, että alueen rakennusten kunnostus tulee jollain aikavälillä jatkumaan.

Loppuvuodesta 2020 vahvistui, että kartanon Ison tallin kunnostus alkaa keväällä 2021. Isosta tallista on tulossa kesäjuhliin soveltuva juhlatila. Kaupunki katsoi käynnistyvien rakennustöiden heikentävän kahvilan toimintaedellytyksiä samassa pihapiirissä, minkä johdosta nykyisen kahvilatoimijan vuokrasopimus päätettiin irtisanoa 31.3.2021 lähtien.

- Maaliskuussa alkava Ison tallin remontti vaikuttaa koko kartanon pihapiirin käyttöön, kun siitä osa rajataan työmaa-alueeksi. Olemme kuitenkin saaneet paljon palautetta tästä etupainotteisesta ratkaisusta, minkä johdosta olemme tarjonneet nykyiselle yrittäjälle mahdollisuutta jatkaa toimintaansa elokuuhun saakka, kommentoi ratkaisua toimitilapäällikkö Pasi Salo.

Irtisanomisilmoitus kahvilatoimijalle lähetettiin joulukuussa 2020.
- Sopimuksessa määrittelimme irtisanomisajaksi 3 kuukautta. Ilmoitus lähetettiin tämän aikataulun puitteissa, Salo jatkaa.

Kaupunki kilpailuttaa kartanon ravintolatoiminnot uudelleen

Håkansbölen kartanon ”Isoon talliin” on valmistumassa juhlatila. Tämän jälkeen remontti etenee vaiheittain: päärakennuksen vuoro tulee vuosina 2024-2025.

Kartanon rakennusten kunnostusten myötä vuokrattava kokonaisuus laajenee olennaisesti nykyisestä. Siksi nykyinen vuokrasopimus on irtisanottu, ja alueen toiminnot avataan kilpailutukselle uudelleen.

- Yritystoiminnan kannattavuuden näkökulmasta alueella ei voi olla kahta eri toimijaa, jotka osittain kilpailevat keskenään. Toisaalta juhlatilan ”antaminen” nykyiselle toimijalle suoraan olisi myös kyseenalaista yleisen tasapuolisuuden, ja hallintolain, näkökulmasta, kommentoi Pasi Salo.

- Pehtoorin taloa vuokratessamme, toimme vuokrausneuvotteluissa esille alueen tulevat muutokset ja niiden edellyttämän vuokrasuhteen uudelleenarvioinnin.
Håkansbölen kartanoalueen ravintola- ja juhlatilapalveluiden julkiseen hankintaan on kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua, myös nykyisellä yrittäjällä. Kilpailutus järjestetään tämän kevään aikana.

Julkaistu: 1.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter